Rekenkamer: bezuiniging ambtenarij is onduidelijk

Het is nog onduidelijk hoe het kabinet precies denkt te gaan bezuinigen op de Rijksdienst, het ambtenarenapparaat van de overheid. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport dat vanmorgen werd gepresenteerd.

Het vorige kabinet Rutte-Verhagen wilde jaarlijks 788 miljoen euro gaan bezuinigen op de Rijksdienst. Daarvan is tot nu toe slechts 364 miljoen onderbouwd met concrete plannen. Het huidige kabinet Rutte-Asscher gaat nog verder en wil 1.100 miljoen euro besparen in 2017. Hoe is nog onduidelijk, zegt de Rekenkamer, die waarschuwt voor ‘wensdenken’. „Je moet je taakstelling wel onderbouwen met concrete plannen”, zei Saskia Stuiveling, de president van Algemene Rekenkamer vanmorgen bij de presentatie van het Verantwoordingsonderzoek 2012.

Vandaag is het verantwoordingsdag: de dag waarop het kabinet verantwoording aflegt voor het beleid over 2012. Morgen is daarover een debat in de Tweede Kamer.

De Rekenkamer constateert verder dat de boekhouding van het kabinet „redelijk op orde” is. Het percentage fouten en onzekerheid in de rijksuitgaven is 0,2 procent, ruim onder de toegestane grens van 1 procent. Toch is de Rekenkamer ook kritisch. Uit een steekproef blijkt dat vaak onduidelijk is of geld dat wordt uitgegeven wel tot de beoogde resultaten leidt. Verder kan de Rekenkamer niet vaststellen of de beoogde bezuiniging van circa 8 miljard euro in 2012 daadwerkelijk is gehaald. Om dat te kunnen vaststellen moet het ministerie van Financiën nog met meer specifieke informatie komen, in de vorm van ‘een bezuinigingsmonitor’.

De meeste onvolkomenheden in de bedrijfsvoering werden gevonden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (10), Veiligheid en Justitie (6) en Financiën (6). „Over de belastingdienst zijn we redelijk tevreden”, zei Stuiveling, een dag na het debat met staatssecretaris Weekers over fraude met toeslagen.