Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Taal

Netiquette

Wat willen wij?

Wij hechten aan een pluriform debat over actuele kwesties.

Veel artikelen op nrc.nl staan daarom open voor uw reacties. Vooral de stukken over maatschappelijke kwesties waarvan wij vermoeden dat u er graag over wilt discussiëren.

Het doel daarvan is te komen tot een levendige en interessante uitwisseling van meningen en argumenten onder abonnees en bezoekers. Uw bijdragen kunnen ook van toegevoegde waarde zijn voor de berichtgeving.

Als algemeen uitgangspunt geldt daarbij: nrc.nl is geen marktplein waar iedereen zomaar wat kan roepen. Wij hebben liever tien interessante en onderbouwde reacties, die getuigen van kennis en inhoudelijke betrokkenheid, dan honderd persoonlijke oprispingen.

Daarom modereren wij uw bijdragen. Dat gebeurt ná plaatsing, met uitzondering van enkele blogs waarbij dat specifiek is aangeven, zoals nrc.nl/rechtenbestuur. Bij het modereren nemen wij de wet in acht, en de spelregels die voor de site gelden (zie onder).

Taalkundige en feitelijke correcties op een artikel worden voorgelegd aan de auteur en kunnen, in beginsel, leiden tot aanpassing van het artikel.

Hoe werkt het?

 • Iedereen die ingelogd is kan een reactie plaatsen onder artikelen met een reactiemogelijkheid. Inloggen kan met gebruikersnaam en password van Google, Twitter, Facebook, Yahoo of OpenID. Apart registreren hoeft dus niet. Indien u dat toch wilt, dan kunt u zich registreren voor ons reactiesysteem dat Disqus heet. Geen nood als het u begint te duizelen: zodra u probeert te reageren wordt u vanzelf door dit proces geleid.
 • Reageert u voor het eerst dan wordt uw reactie door een redacteur van nrc.nl getoetst aan de normen zoals hieronder toegelicht. Daarna geniet u in principe het vertrouwen om zonder tussenkomst van een moderator deel te nemen aan discussies. Het kan dus even duren voordat uw eerste reactie zichtbaar is op de site. Alle reacties die u daarna plaatst zijn direct zichtbaar, zodat u vlot op anderen kunt reageren en anderen op u.
 • Reacties die niet aan de kwaliteitscriteria van de site voldoen kunnen zonder opgaaf van redenen worden verwijderd. De redactie correspondeert daar niet over.
 • In ernstige gevallen of bij herhaling kan storend gedrag leiden tot een IP-ban. U kunt dan helemaal niet meer reageren.
 • Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen willigt de redactie in principe niet in. Dat geldt ook voor het anonimiseren van eigennamen.
 • Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stel de webredactie daar dan van op de hoogte via redactie@nrcdigitaal.nl.

Wat zijn de spelregels?

 1. Open vizier. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam. Besef dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft.
 2. Niet discrimineren. Het is niet toegestaan iemands levensovertuiging, geloof, etniciteit of seksuele geaardheid op grievende wijze te betrekken in een discussie.
 3. Geen geweld. Dreigen met of oproepen tot geweld is niet toegestaan. Ook niet ‘voor de grap’.
 4. Geen smaad en/of laster. Het zwartmaken van personen berokkent hen schade, en leidt af van de discussie. Nrc.nl is geen schandpaal.
 5. Niet vloeken en beledigen. De emoties mogen hoog oplopen en geuit worden, maar schelden bederft de discussie.
 6. Liever beknopt. Maak gebruik van uw kennis, maar etaleer die niet uitgebreid. Dat houdt de discussie op en kan irriteren. Probeer uw reactie te beperken tot één standpunt, in 200 woorden.
 7. Niet afdwalen. Blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
 8. Controleer uw spelling en grammatica. Voor dyslectici en mensen die de Nederlandse taal beperkt machtig zijn, maken wij een uitzondering. Sloddervossen worden geweerd.
 9. Niet trollen. Het is niet toegestaan om doelbewust provocerende berichten achter te laten om zo andere reageerders emotionele reacties te ontlokken. Verander uw naam niet gedurende één discussie. Gebruik altijd uw echte naam en nooit de naam van een ander.
 10. Geen commerciële boodschappen. Niet toegestaan. Wij en onze lezers zijn benieuwd naar uw mening, niet naar wat u in de aanbieding heeft.