Jeugdzorg moet meer over seks praten

Seks moet veel vaker besproken worden in de jeugdzorg. Het moet een normaal, professioneel gespreksonderwerp worden tussen medewerkers onderling, en tussen jongeren en medewerkers.

Dat is de kern van het plan dat de commissie-Rouvoet gisteren presenteerde om een eind te maken aan misbruik in de jeugdzorg. Dit zogeheten kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg volgt op de constatering vorig jaar, van de commissie-Samson die kindermisbruik onderzocht, dat jongeren in de jeugdzorg een verhoogde kans hebben op seksueel misbruik, door medewerkers of medebewoners.

In het kader staan voorschriften voor alle jeugdzorginstellingen. De commissie onder leiding van André Rouvoet, oud-minister voor Jeugd en Gezin (ChristenUnie) en nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, zal toezien op de naleving. Zo is het de bedoeling dat medewerkers in bijvoorbeeld sollicitatie- en functioneringsgesprekken praten over eventuele eigen misbruikervaringen, en over persoonlijke omstandigheden en veranderingen daarin, „omdat hierin een risico kan schuilen voor het – op termijn – plegen van seksueel misbruik.”

Ook in instellingen moet worden gepraat, structureel, over wat normaal seksueel gedrag is en wat niet. Niet alleen door medewerkers onderling, ook met de jongeren. De helft van het misbruik waar Samson over rapporteerde, werd gepleegd door jongeren onderling.

Organisaties van misbruikslachtoffers, verenigd in Nederland Heelt, zijn positief over het plan van Rouvoet en de concrete normen erin. De slachtoffers betreuren wel dat hun ervaringsdeskundigheid niet wordt ingezet, en vrezen dat de beoogde cultuurverandering alleen op papier plaatsvindt.