Consument voorkomt forse krimp economie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen met 0,1 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. Daarmee duurt de economische recessie, die in het derde kwartaal begon, nog steeds voort. Op jaarbasis, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012, kromp de economie met 1,7 procent.

Dit berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen. Ook in de rest van Europa waren de economische cijfers over het eerste kwartaal slecht. Duitsland wist, na een zware krimp in het vierde kwartaal, met 0,1 procent te groeien, maar de Franse economie kromp met 0,2 procent op kwartaalbasis. Economen gingen er vanmorgen vanuit dat de eurozone als geheel in het eerste kwartaal nog steeds in recessie verkeerde.

Positief aan de economische cijfers over Nederland is dat de consumptieve bestedingen met 0,4 procent toenamen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Het is voor het eerst sinds begin 2011 dat consumenten weer meer geld uitgaven dan het vorige kwartaal. De bestedingen van de overheid krompen juist met 0,8 procent en ook de overheidsinvesteringen vielen 8,9 procent lager uit.

De werkloosheid in Nederland nam in de maand april toe met 7.000 tot 650.000. Daardoor steeg het werkloosheidspercentage van 8,1 tot 8,2. De werkloosheid nam evenwel veel minder snel toe dan in de eerste maanden van het jaar. In maart kwamen er nog 30.000 werklozen bij, in januari en februari 21.000. Een jaar geleden bedroeg het werkloosheidspercentage nog 6,2 procent. Het aantal werkloosheidsuitkeringen bleef in april stabiel op 380.000.