Conflict uitkering dividend NRC duurt voort

De ondernemingsraad vindt dat het personeel onjuist is geïnformeerd over het dividend van 12,5 miljoen euro.
De ondernemingsraad vindt dat het personeel onjuist is geïnformeerd over het dividend van 12,5 miljoen euro. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Directie en ondernemingsraad van NRC Media zijn het oneens over de conclusies van het onderzoek naar het dividend dat de uitgever van NRC Handelsblad en nrc.next over 2011 heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Zowel directie als OR hebben het personeel vanmorgen afzonderlijk hierover bericht. De OR vindt dat het personeel onjuist is geïnformeerd over het dividend van 12,5 miljoen euro. Dat schrijft de raad vanochtend.

De uitkering was volgens de OR in strijd met de financiële afspraken die zijn gemaakt ten tijde van de overname door grootaandeelhouder Egeria in 2009/2010. Indertijd is afgesproken dat NRC Media “conservatief” zou worden gefinancierd: onder meer de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen zou binnen de marge van 1:2 blijven en er zou geen geld worden geleend om een dividenduitkering mogelijk te maken.

‘Debacle met vorige eigenaar noopte tot afspraken’

De OR legt een verband tussen de bouwfaciliteit van 8 miljoen euro – een lening voor de verbouwing van het nieuwe kantoor in Amsterdam – en de uitkering van 12,5 miljoen aan de aandeelhouders. “Het debacle met [vorige eigenaar] Apax noopte tot die afspraken”, aldus de OR.

“Dat soort ‘grepen in de kas’ mocht nooit meer voorkomen.”

De Britse investeerder Apax, voormalig eigenaar van PCM, zadelde de uitgever van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant, op met hoge schulden.

Directie: aan drie van vier afspraken is voldaan

De directie stelt op haar beurt dat aan drie van de vier afspraken is voldaan. Aan de vierde afspraak, over de vermogensverhouding, is “net niet” voldaan. De directie wil nu dat de bewuste afspraken “alsnog glashelder worden vastgesteld”. De OR wil niet dat wordt gemorreld aan de oude afspraken en noemt deze “nieuwe” opstelling van de directie “absurd en schrikbarend”.

De directie van NRC Media “beseft en betreurt dat gaandeweg een misverstand is ontstaan over de uitbetaling van het dividend”. Ze schrijft dat ze “zorgvuldiger” had moeten zijn bij het documenteren van het voorschot en bij de communicatie van de afspraken waarop het dividend was gebaseerd. De directie onderstreept nogmaals dat het bij de dividenduitkering ging om “geld dat Egeria eerst zelf als een buffer in ons bedrijf had gestoken”. NRC Media is een “kerngezond bedrijf”:

“Ook dit jaar zullen wij een aanzienlijk deel van onze schulden aflossen, waardoor de financiering nog conservatiever zal worden.”

De OR beraadt zich op stappen om het herstel van de bestaande afspraken te realiseren.

    • Jan Benjamin