Rekenkamer: zo’n 50 miljoen aan huurtoeslag onterecht uitgekeerd

Ministers informeren de Tweede Kamer in hun jaarverslagen onvoldoende of publiek geld wel effectief wordt besteed. Dat oordeelt de Algemene Rekenkamer in het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012, dat de NOS heeft gepubliceerd. Het rapport wordt morgen officieel gepresenteerd, maar de omroep wist het document al te downloaden.

De Rekenkamer heeft voor Verantwoordingsdag, morgen, vijf beleidsthema’s onderzocht om te kijken hoe het geld wordt besteed. Zo wil minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) crimineel vermogen effectiever kunnen afpakken. Hij heeft daarvoor tientallen miljoenen euro extra ter beschikking gesteld. De Rekenkamer constateert echter dat Opstelten vorig jaar niet wist of hij de gestelde doelen ging halen.

De Rekenkamer stelt:

“De informatie die hij wel heeft, geeft hij op een versnipperde en inconsistente wijze weer. De Tweede Kamer krijgt daardoor ook geen goed inzicht in het effect van het beleid en daarmee ook geen inzicht in de vraag of de burger op dit terrein ‘waar voor zijn belastinggeld’ krijgt.”

Dat geldt ook voor het streven naar meer duurzame energie. In 2012 is daar ruim 727 miljoen euro aan uitgegeven, maar het is onduidelijk of het kabinet op koers ligt om de doelstelling van zestien procent duurzame energie in 2020 te halen. Ook van een project voor de jeugdzorg waar vorig jaar 220 miljoen euro beschikbaar voor was, is onduidelijk wat de resultaten zijn.

De Algemene Rekenkamer stelt dat de ministers het parlement beter kunnen informeren over de effectieve besteding van het geld. Ze zouden onder meer gebruik moeten maken van informatie die al beschikbaar is bij andere uitvoeringsorganisaties en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

    • Peter Zantingh