Rechter verhindert fusie NRCV-KRO

De NRCV moet van de rechter het besluit om te fuseren met de KRO ongedaan maken. Alle handelingen die tot de fusie leiden, moeten worden teruggedraaid.

Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam op 19 april gesteld in een zaak die door de ondernemingsraad (or) van de NRCV was aangespannen tegen de eigen omroep.

De NCRV nam 7 november 2012 het besluit ‘Fusieplan op hoofdlijnen’, maar de or werd daarin onvoldoende gehoord. Ook is het fusieplan onvoldoende onderbouwd. De rechter mist financiële onderbouwing – hoeveel besparing levert een fusie op? – en specifieke informatie over het aantal ontslagen en over andere gevolgen voor het personeel. Uit het vonnis: „De in de adviesaanvraag opgenomen tekst onder Personele gevolgen is zodanig vaag dat de ondernemingsraad met recht vragen kon formuleren en om nadere financiële informatie kon vragen.” Volgens de rechter is de NCRV daar onvoldoende op ingegaan.

De omroep laat in een verklaring weten dat de fusie gewoon doorgaat en ‘nauwelijks vertraging’ oploopt door de rechtzaak: „Het fusieproces van KRO en NCRV ligt nog steeds op koers.” Volgens de omroep heeft het bestuur na het vonnis met de or gepraat, nadere informatie gegeven en een nieuwe adviesaanvraag aan de raad gestuurd. De or komt binnenkort met een nieuw advies.

Het kabinet wil bezuinigen op de publieke omroep en het aantal omroepen beperken, onder meer door afgedwongen fusies. Dat moet in 2016 onder meer leiden tot drie fusieomroepen: KRO-NCRV, VARA-BNN en AVRO-TROS.