Naam gewisseld

In next.checkt van vorige week maandag over de bewering dat Lutz Jacobi haar belofte bij de inhuldiging ook in het Fries mocht doen, was een uitspraak van Han Warmelink van de Rijksuniversiteit Groningen opgenomen. Per abuis is hier de verkeerde naam terechtgekomen. De uitspraak was van Gerhard Hoogen, eveneens universitair hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.