Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

DNB: lagere pensioenpremie kan economie stimuleren

Foto ANP/Lex van Lieshout

Als de pensioenpremies worden verlaagd, kan dat een flinke stimulans zijn voor de economie. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) vanochtend na eigen onderzoek. In het regeerakkoord is afgesproken dat miljarden euro’s aan premie niet meer mogen worden afgetrokken van de belasting. Als dat geld wordt omgezet in loon, groeit de economie over vier jaar 0,6 procentpunt sneller.

Pensioenpremie mag tot 2,25 procent van het loon worden afgetrokken van de belasting. Regeringspartijen VVD en PvdA besloten vorig jaar echter om dat percentage geleidelijk te verlagen tot 1,75 procent in 2015. Dat levert een bezuiniging op van ruim een miljard euro per jaar. Ook mag de premie over inkomens boven de honderdduizend euro niet meer worden afgetrokken, wat nog eens enkele honderden miljoenen euro’s oplevert.

‘Aftrek op negen miljard aan premie vervalt’

DNB berekent dat daardoor de aftrek op negen miljard euro aan premie vervalt. Volgens DNB is het redelijk om dit bedrag geheel terug te geven aan de werknemers, omdat pensioen eigenlijk uitgesteld loon is. Als dit bedrag inderdaad wordt omgezet in extra loon, stijgt het beschikbaar inkomen van mensen met ruim twee procent, becijfert DNB. De consumptie zal daardoor gestaag stijgen. Over vier jaar zouden de betrokkenen 2,3 procent meer uitgeven.

Volgens DNB is de stimulans voor de economie ook goed voor de schatkist. Door hogere loonbelastingen en meer btw-inkomsten, daalt het begrotingstekort. In eerste instantie verbetert het begrotingssaldo met 0,7 procent, maar dat loopt over vier jaar op tot 1,1 procent. Volgens het Centraal Planbureau komt het Nederlandse tekort dit jaar uit op 3,3 procent. Het kabinet wil het tekort volgend jaar terugdringen tot drie procent, om te voldoen aan Europese eisen.

Volgens DNB bouwen mensen door de lagere premie wel minder pensioen op. De toezichthouder op de pensioenfondsen wijst er echter op dat de Nederlandse pensioenen ook na de premieverlaging relatief hoog blijven. Ook is het effect van de premieverlaging op de uiteindelijke hoogte van het pensioen beperkt, omdat mensen door de verhoging van de pensioenleeftijd langer premie betalen.
De centrale bank adviseert niet om de pensioenpremies te verlagen, maar benadrukt dat werkgevers- en werknemersorganisaties hierover gaan.