NCRV moet fusie met KRO intrekken

Foto ANP / Nils van Houts

De omroep NCRV moet zijn besluit tot een fusie met de KRO intrekken, heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam bepaald. De uitspraak van half april staat sinds kort op de website Rechtspraak.nl te lezen.

De ondernemingsraad van de NCRV had de ondernemingskamer in februari verzocht de fusieplannen van de omroep te bekijken. Ze vond dat er te veel onduidelijkheid was over de fusie. Zo ontbrak volgens de raad een financiële onderbouwing aan de hand waarvan de ondernemingsraad kan beoordelen of de bezuinigingsdoelstellingen door de fusie konden worden behaald. Ook zou bijvoorbeeld een overzicht ontbreken van de gevolgen van de fusie voor het personeel.

De ondernemingskamer heeft geoordeeld dat de ondernemingsraad inderdaad onvoldoende is gehoord bij de fusieplannen. Ook heeft de NCRV onderdelen van zijn plannen niet goed of onvoldoende gemotiveerd. De ondernemingskamer heeft daarom aan de NCRV de verplichting opgelegd om het besluit tot fusie in te trekken.

De fusie van de twee omroepen vloeit voort uit forse bezuinigingen op de publieke omroep. De omroepen besloten de krachten te bundelen omdat per 2015 slechts acht uitzendvergunningen beschikbaar zouden worden gesteld aan omroepbedrijven. Met het zogenaamde ’3-3-2’-model zou KRO samengaan met NCRV, VARA met BNN en TROS met AVRO. De VPRO, de EO en MAX blijven, net als de NOS en NTR, zelfstandig.

Eerder stemden de ledenraad en verenigingsraad van de KRO en de NCRV wel al in met de fusie. Het bestuur van de NCRV vreest nu dat door de vertraging een tijdige afronding van het fusieproces, voor 1 januari 2014, ernstig in gevaar zal komen, “hetgeen tot onaanvaardbare gevolgen zal leiden”.

    • Anouk van Kampen