Minister tegen vrouw: ga die keuken uit

Een nota van minister Bussemaker over emancipatie roept felle reacties op. Vrouwen moeten zich minder schuldig voelen, vindt ze.

Meer vrouwen moeten gaan werken, en ook meer gaan werken. Zeker in de huidige economische omstandigheden moeten vrouwen niet rekenen op hun echtgenoot of de overheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat schrijft minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer over het emancipatiebeleid van dit kabinet.

In Nederland kan bijna de helft van de vrouwen niet zelf in hun levensonderhoud voorzien, schrijft Bussemaker, die ook coördinerend minister voor emancipatie is. „Vrouwen moeten af van dat eeuwige schuldgevoel over hun gezin. Ze zouden zich eerder schuldig moeten voelen over het feit dat de overheid zo veel in ze heeft geïnvesteerd”, zei Bussemaker zaterdag in een interview met Trouw over de emancipatiebrief. De uitspraak leidde, zoals vaak bij uitspraken over vrouwenemancipatie, tot felle reacties. Een veelgehoord verwijt is dat dit kabinet juist sterk bezuinigt op de kinderopvang die het voor gezinnen makkelijker maakt om werk en zorg te combineren. De minister gaat nauwelijks in op praktische problemen die de combinatie werk-zorg oplevert.

Wat opvalt aan de uiteenzetting van het emancipatiebeleid van dit kabinet, is het ontbreken van concrete maatregelen die moeten leiden tot de gewenste economische zelfstandigheid van vrouwen. Zo stond in het regeerakkoord bijvoorbeeld nog dat het kabinet zich actief zou inzetten om loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid weg te nemen. In deze brief wordt dat niet verder uitgewerkt.

Bussemaker lijkt dat ook niet van plan. Vorige maand schreef ze nog aan de Kamer dat de inspectie van Sociale Zaken niet controleert op gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de werkvloer, ook niet op het punt van beloning. Het is aan individuele werknemers om de regels voor gelijke behandeling te handhaven door naar de rechter te stappen, aldus de minister. Ook voor de laagopgeleide vrouwen bevat de brief vooral een rationeel appèl: een miljoen laagopgeleide vrouwen zijn financieel volledig afhankelijk van het inkomen van hun partner, terwijl, schrijft Bussemaker, gemiddeld een op de drie huwelijken strandt.