Inspectie kraakt organisatie ‘112’

Alarmnummer

Het landelijke alarmnummer werkt niet zoals het zou moeten. Om 112 goed te laten functioneren is een strakkere regie noodzakelijk. De samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen scoren onvoldoende, mede vanwege een ‘lappendeken’ aan contracten. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom in een gezamenlijk onderzoek naar het alarmnummer. Volgens hen is onduidelijk wie de leiding heeft. De talrijke contracten bemoeilijken niet alleen de regie, maar maken het ook lastig een compleet beeld te krijgen van de afspraken die ministerie, KPN, nationale politie en de regio’s onderling hebben gemaakt. Ruim een jaar geleden was het alarmnummer een aantal keren niet of slecht bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden en een storing. NRC