PvdA-leden blijven bezorgd over strafbaarheidstelling illegaliteit

Foto ANP/Robin Utrecht

Terwijl sommige PvdA-leden zich bleven verzetten tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, probeerde Samsom tijdens de extra politieke ledenraad opnieuw uit te leggen waarom hij het regeerakkoord niet kan openbreken, maar wel het asielbeleid wil veranderen en verbeteren.

Onder andere oud-minister Ella Vogelaar sprak van symboolpolitiek en zei niet te snappen waarom Samsom zo ‘halsstarrig’ vasthoudt aan deze afspraak met de VVD. Illegalen zullen zich daardoor nog meer opgejaagd voelen, voorspelde zij. Vogelaar oogstte hiermee een luid applaus, maar ook boegeroep volgens aanwezige politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet.

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Ella Vogelaar op @PvdA ledenraad: Diederik, waarom hou je zo halsstarrig vast aan symboolpolitiek vd VVD? Luid applaus, maar ook boe-geroep

Samsom riep de leden op om zich af te vragen of het leven van vluchtelingen beter wordt of niet:

“Het onverkorte antwoord is: het wordt er beter van. Niet van elke maatregel afzonderlijk, zoals de strafbaarstelling, maar wel van het hele pakket maatregelen dat wordt getroffen om het asielbeleid humaner te maken. Ik ben er trots op dat we daar als partij in zin geslaagd.”

Onderhandelingen met de VVD geen optie voor Samsom

Onderhandelingen met de VVD over de kwestie wees hij van de hand. Dat is niet gratis, hield hij de leden voor. “De VVD is niet achterlijk.” Het zou kunnen leiden tot extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking of desociale zekerheid. Bovendien wees hij erop dat de maatregel tijdens de formatie is ‘uitgeruild’ met het kinderpardon:

“Het kinderpardon, niet gewenst door de VVD, is snel en loyaal uitgevoerd. Het is politiek onbetrouwbaar om tegen je coalitiepartner te zeggen: ik heb nu mijn zin, maar wat jij wilt doen we dus niet. [...]

We zijn een partij met idealen, maar ook met een mentaliteit. We zullen compromissen moeten sluiten en ons houden aan afspraken gemaakt met de coalitiepartner. In een coalitie in compromissen kun je niet alles krijgen. Ik hoop dat ook u zich dat realiseert.”

Samsom wil motie 1 wel, motie 4 niet

De discussie tijdens de ledenraad spitste zich toe op de verschillende moties. De afdelingen Rotterdam en Den Haag beraden zich over hun motie. Samsom zei tegen de aanwezigen dat hij de wet graag wil veranderen en daarom positief is over de motie van Terphuis (motie 1) en dus verbeteringen in het asielbeleid zo snel mogelijk wil doorvoeren, maar dat hij het regeerakkoord niet kan openbreken (motie 4).

Deze laatste motie van de afdelingen Den Haag en Rotterdam is in lijn met de eerder door het congres aangenomen motie eind april. Motie 2 en 3, die beiden door de Jonge Socialisten werden ingediend, werden verworpen. Motie 2 kaartte de ledendemocratie aan - het congres heeft het laatste woord binnen de partij. Motie 3 stelde de manier aan de kaak waarop Samsom de eerder door het congres aangenomen motie naast zich neerlegde.

Ook in de PvdA-fractie zorgen

Ook in de PvdA-fractie leven zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit, zo bleek tijdens een vergadering voorafgaand aan de extra politieke ledenraad in Utrecht. Een woordvoerder ontkent dat de fractie verdeeld is, zoals de NOS schrijft.

Zes Kamerleden zouden grote moeite hebben met de paragraaf uit het regeerakkoord, en alleen instemmen als de motie van het PvdA-lid Sander Terphuis volledig wordt uitgevoerd. Daarin staat onder meer dat vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst snel een verblijfsvergunning krijgen.

De PvdA-Kamerleden zijn bezorgd over de kwestie, net als er onder partijleden grote zorgen leven. De fractie zal de motie van Terphuis dan ook omarmen is de verwachting vanuit de partij. Over zijn voorstel wordt later vanmiddag gestemd.

PvdA-senatoren houden zich buiten de discussie

De senatoren van de PvdA wachten met een oordeel over de strafbaarstelling van illegaliteit tot de wet in de Tweede Kamer is behandeld. Dat zei fractieleider Marleen Barth tijdens de extra politieke ledenraad in Utrecht. De Eerste Kamerleden van de PvdA hebben tot nu toe alleen maar geluisterd, zei ze.

“We gaan zeker op een hele serieuze manier het wetsvoorstel behandelen, maar we wachten wel met het vellen van een oordeel tot het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is behandeld.”

Zij wees erop dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer het voorstel nog wil wijzigen. Dat moet eerst zijn beslag krijgen. “Dan komen wij pas aan de beurt.” Het is nog onduidelijk of het voorstel in de senaat een meerderheid krijgt, omdat VVD en PvdA daar geen meerderheid hebben. Ook is de PvdA-fractie in de senaat niet gebonden aan het regeerakkoord.