Inspectie kraakt organisatie alarmnummer 112: ‘lappendeken’ aan contracten

De organisatie van het alarmnummer heeft meer sturing nodig, zo vindt de inspectie. Foto ANP / Lex van Lieshout

Het landelijke alarmnummer werkt niet zoals zou moeten. Om 112 goed te laten functioneren is een strakkere sturing en regie noodzakelijk. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom in een gezamenlijk onderzoek naar de organisatie en opbouw van het alarmnummer.

Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, had gevraagd om het onderzoek naar aanleiding van de storingen in het 112-netwerk in 2012. De onderzoekers concluderen dat een duidelijk overzicht van en afstemming binnen de zogenoemde 112-keten ontbreken. De samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen scoren onvoldoende, mede vanwege een ‘lappendeken’ aan contracten. Wie de leiding heeft is onduidelijk.

De talrijke contracten bemoeilijken niet alleen de sturing, maar maken het ook lastig een compleet beeld te krijgen van de afspraken die het ministerie, KPN, de nationale politie en de regio’s onderling hebben gemaakt.

Ruim een jaar geleden was het alarmnummer een aantal keren niet of slecht bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden door KPN en een storing in de hardware. Opstelten sprak destijds van een ‘ernstige situatie’, maar zei dat de storingen niet hebben geleid tot een ernstige situatie. Tijdens een storing in juni overleed wel iemand door hartfalen.

Grotere bandbreedte

De partijen zijn na de storingen begonnen met treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen. De meeste noodzakelijke verbeteringen zijn inmiddels uitgevoerd, laat Opstelten vandaag weten aan Novum. Zo zijn vier nieuwe glasvezelkabels aangelegd en is de bandbreedte verhoogd. Verder is het technisch beheer volledig overgedragen aan KPN.

Uit het onderzoek blijkt dat de storingen op verschillende plaatsen in de keten optraden. In een aantal gevallen duurde het lang voordat duidelijk werd dat 112 niet goed functioneerde. Het is noodzakelijk de voorbereiding op het onderhoud te verbeteren om de kans op uitval zo klein mogelijk te maken, is een van de aanbevelingen. Om hiervoor te zorgen is een team met alle betrokken partijen opgericht, dat al actief was tijdens de jaarwisseling. Het alarmnummer vertoonde toen geen storingen, evenmin als bij de troonswisseling.

Opstelten laat weten alle aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom over te nemen. Ook KPN is zich bewust van het belang van het goed functioneren van 112 en neemt de aanbevelingen uit het rapport over, aldus de minister.

    • Anouk Eigenraam