Weer gebruikt de PvdA geen ethisch argument

None
Illustraties Cyprian Koscielniak

Voor het eerst kan ik een kunstobject van kunstenares Tinkebell waarderen. In de krant staat beschreven hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers onderdeel laat zijn van een kunstwerk, waar wél een vergunning voor is afgegeven – overigens zonder dat bekend was dat het om illegalen zou gaan (NRC Handelsblad, 4 mei). Zo demonstreert zij met haar kunst tegen het voornemen illegaliteit strafbaar te stellen. Ook op het congres van de PvdA heeft zij, volgens de NRC, een emotionele oproep hiertegen gedaan. Hierbij wil ik mij graag aansluiten.

Het congres nam als geheel een motie aan tegen de strafbaarstelling, en toont zich daarmee het geweten van de PvdA. Het is jammer dat het deze rol moet vervullen: de Kamerleden lijken niet naar hun eigen geweten en principes te luisteren, terwijl zij mede daarop zijn geselecteerd door de PvdA.

Helaas moest het congres al eerder als het geweten spreken, namelijk na het coalitieakkoord in 2006, waarin de ‘weigerambtenaar’ getolereerd werd. Bos redeneerde zeer pragmatisch dat een andere ambtenaar dan toch gewoon dat ‘homohuwelijk’ kon sluiten. Dat een ambtenaar, nog wel in de uitoefening van zijn functie, homo’s discrimineerde, deed er even niet toe. Ook toen toonde de partij zich principiëler dan de lijsttrekker en ook toen kreeg deze het aan de stok met zijn partij op het congres. Hem werd daarbij een petitie overhandigd, die ik destijds opstartte.

Samsom bewandelt nu dezelfde weg, en verklaart de afspraken met de coalitiepartner heilig. In zijn verdediging hoor ik wederom alleen maar pragmatische argumenten en geen enkele ethische. Wellicht is dat laatste niet goed mogelijk – en dat zegt genoeg.

Ria Logtenberg

PvdA-lid; organiseerde in 2006 een petitie tegen de ‘weigerambteanaar’ binnen de PvdA.