Sainsbury's kan beter nog even geen bank worden

Sainsbury’s heeft een nieuw, zij het kleine stap gezet op weg naar het opzetten van een echte bank. De Britse supermarktketen bevestigde afgelopen woensdag dat het belang van Lloyds van 50 procent in de gezamenlijke bank-jointventure zal worden overgenomen, maar ziet er voorlopig vanaf zijn klanten de voornaamste producten te bieden die andere banken wél bieden – betaalrekeningen en hypotheken. Deze schroom zou een pas op de plaats kunnen inhouden.

Het is verstandig als het concern zich uiteindelijk ook met het echte retailbankieren gaat bezighouden. De operationele marges van de supermarktactiviteiten bedragen minder dan 5 procent. Royal Bank of Scotland en Lloyds konden in 2012 daarentegen respectievelijk op marges van 38 en 37 procent rekenen.

Met een gevestigde merknaam en een grote vastgoedportefeuille zou Sainsbury’s een sterke nieuwkomer in de sector van het retailbankieren kunnen zijn, zonder de last van de ‘slechte’ leningen die de bestaande spelers torsen. Hoewel Sainsbury’s het in 2012 beter heeft gedaan dan concurrent Tesco, zou het concern enige diversificatie van zijn activiteiten goed kunnen gebruiken.

Sainsbury’s wil dit ook op organische wijze laten verlopen. Het concern gaat ervan uit dat het aantal klanten dat financiële producten koopt (momenteel slechts 5 procent) door het verkrijgen van de volledige zeggenschap over de spaartegoeden en de persoonlijke leningen langzaam kan worden opgevoerd. Dat rechtvaardigt de strategie om de komende vier jaar langzaam een eigen bank op te bouwen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de knowhow van Lloyds.

Maar er is nog een betere reden om het voorlopig rustig aan te doen. De Britse markt voor betaalrekeningen wordt gedomineerd door een paar grote spelers. Nieuwkomers wordt het moeilijk gemaakt de markt op te gaan, maar sinds kort is er sprake van bemoedigende signalen dat de toezichthouders het oligopolie willen aanpakken door het betalingssysteem – de infrastructuur die banken moeten kunnen aanbieden om hun klanten in staat te stellen diverse soorten transacties af te wikkelen – open te breken.

Om een echte bank worden en de juiste infrastructuur op te zetten zou Sainsbury’s daar op dit moment een groot deel van zijn kapitaaluitgaven, die eigenlijk bestemd zijn voor nieuwe winkels, aan moeten spenderen. Als de consultaties die de overheid onlangs heeft georganiseerd er echter toe leiden dat er een alternatieve route komt, waarlangs nieuwkomers toegang kunnen verkrijgen tot het betalingssysteem, zouden die investeringen misschien niet nodig zijn.

Tel daarbij op dat de kapitaalvereisten voor Britse banken nog niet definitief vastliggen en dat de hypotheekmarkt momenteel wordt doorgelicht, en het lijkt erop dat een afwachtende houding verstandig is. Maar als de mist eenmaal is opgetrokken, moet Sainsbury’s wel tot actie overgaan.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.

    • George Hay