‘Rekenkamer wees Weekers op fraudegevoelig toeslagensysteem’

Foto ANP / Jerry Lampen

De Algemene Rekenkamer heeft staatssecretaris van Financiën Frans Weekers er meerdere keren op gewezen dat het toeslagensysteem van de Belastingdienst fraudegevoelig is. De rekenkamer waarschuwde onder meer voor ‘spookbewoning’ omdat mensen alleen op grond van hun inschrijving in het bevolkingsregister huurtoeslag kunnen ontvangen, concludeert de Volkskrant vanochtend uit een inventarisatie.

Weekers en zijn voorgangers zijn volgens de krant al vanaf de invoering van het huur- en zorgtoeslagensysteem in 2005 gewaarschuwd. De rekenkamer constateert steeds weer dat er beperkte personeelscapaciteit is bij het toezicht op misbruik.

Opeenvolgende ministers en staatssecretarissen hebben de problemen en risico’s steeds erkend, maar verdedigden zich volgens de krant meestal door te stellen dat er niet genoeg belastingambtenaren zijn om toezicht te houden. Ook Weekers wees op een tekort aan personeel. Jaarlijks worden bijna negen miljoen toeslagen aan acht miljoen mensen verstrekt. Het gaat om zo’n tien miljard euro, waarvan 4,7 miljard euro naar 5,7 miljoen zorgtoeslagen gaat.

Weekers onder vuur

Weekers ligt onder vuur sinds vorige maand bleek dat Bulgaren op grote schaal toeslagenfraude hebben gepleegd. Een dag na een uitzending van Brandpunt hierover werden twee verdachten aangehouden. De staatssecretaris zei aanvankelijk niet van deze specifieke fraude te hebben geweten, maar volgens Abvakabo FNV hebben ambtenaren van de Belastingdienst hem wel degelijk op de fraude gewezen.

In een vorige week vrijdagnacht verstuurd feitenrelaas ging Weekers niet op die beschuldiging in, tot onvrede van de oppositie. Die wil ook meer uitleg hebben over de 279 andere gevallen van systematische fraude waar Weekers in de brief over rept.

    • Anouk van Kampen