Klassieke tafereeltjes op een Chinese vuilnisbelt om milieuproblematiek aan te kaarten