Wetsvoorstel // Kamer: het wordt lastiger homodocent te ontslaan

Scholen mogen een docent binnenkort niet meer ontslaan of weigeren, omdat die openlijk homoseksueel is. De partijen D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks – die een meerderheid vormen in de Kamer – hebben daar gisteren een wetsvoorstel voor ingediend. Volgens de huidige wet mogen leraren al niet ontslagen worden om het enkele feit dat zij homoseksueel zijn. Maar als er sprake is van een ‘bijkomende omstandigheid’ dan kan dat wel grond voor ontslag zijn. De maatregel was aangekondigd in het regeerakkoord. NRC