‘Scholen huren steeds vaker zelf bureaus voor eindexamentraining in’

Leerlingen van het Christelijk Gymnasium in Utrecht tijdens het examen van vorig jaar.
Leerlingen van het Christelijk Gymnasium in Utrecht tijdens het examen van vorig jaar. Foto ANP/ Lex van Lieshout

Op grote schaal huren middelbare scholen bureaus in die bijspijkercursussen bieden om leerlingen voor te bereiden op eindexamens. Dat schrijft Trouw vanochtend. Het aantal leerlingen dat zich extra laat voorbereiden op de examens neemt al langer toe, maar volgens de krant is het nieuw dat het steeds vaker de scholen, niet de ouders of leerlingen zelf zijn die ze inkopen.

De krant maakte een rondgang langs aanbieders van de trainingen. Op zeker 160 scholen worden leerlingen onder de normale lestijd voorbereid door deze bureaus. De drie grootste aanbieders - Lyceo, ThiemeMeulenhoff en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL)- verzorgen samen trainingen voor zo’n 28 duizend leerlingen. Vorig jaar waren dat er nog 22 duizend. De grootste aanbieder, Lyceo, geeft dit jaar op honderd scholen examentrainingen. Volgens de krant was er zo veel animo dat het bedrijf de inschrijving stopzette.

Dat dit aantal zo gestegen is, heeft volgens Trouw mogelijk te maken met de verscherpte eindexameneisen: zo mogen leerlingen voor Nederlands, Engels en Wiskunde niet meer dan één onvoldoende halen en niet lager dan een 5.

Vooral wiskunde en economie blijken populair, al is er ook steeds meer belangstelling voor Nederlands en Engels. De kosten voor de trainingen op scholen liggen vaak wat lager dan de 145 tot 165 euro die de aanbieders ervoor rekenen op hun eigen locaties.

Sommige scholen verplichten training, VO-raad niet blij met stijging

Sommige scholen stellen de trainingen verplicht en nemen de kosten op zich. Dat kan gebeuren wanneer een klas een achterstand heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een zwangerschapsverlof. Op andere scholen doen alleen de leerlingen mee die een onvoldoende staan en zich vrijwillig aanmelden. Volgens Roelie Kruis van ThiemeMeulenhoff betekent dit in veel gevallen dat alsnog “toch gauw zeventig tot tachtig procent van de leerlingen meedoet”.

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, meldt de krant ‘niet blij’ te zijn met de stijging in belangstelling voor de trainingen. Ze vreest dat er vooral wordt getraind op het slagen voor het examen, in plaats van het beheersen van de stof.