Nietzsche erkent dat alle onzekerheid misschien ook gewoon bij de jongvolwassene hoort

pagina 16-17