Iconische foto van 7 mei 1945 nagespeeld op de Dam, meer doden dan gedacht