Hulp voor Somalië

Afgaande op het gisteren door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verspreide persbericht kan de nieuwe regering van Somalië dankzij een Nederlandse donatie van 2,9 miljoen euro werk maken van het verbeteren van de veiligheid en de rechtsorde in het land. Goed dat Nederland betrokkenheid toont, maar hierover ging het natuurlijk niet tijdens de in Londen gehouden internationale Somalië-conferentie. De echte bedragen werden toegezegd door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, met respectievelijk 210 miljoen en 30 miljoen euro. Dit laatste bedrag komt bovenop de 1,5 miljard dollar die VS al sinds 2009 in het door diverse plagen geteisterde Afrikaanse land staken.

Somalië is het prototype van een zogeheten failed state. Een nauwelijks functionerend bestuur, een ontbrekende rechtsstaat, burgeroorlog, de aanwezigheid van islamitische terreurorganisaties, hongersnood, vluchtelingenstromen, seksueel geweld tegen vrouwen; alles kwam samen in het land waar naar een grove en zodoende onbetrouwbare schatting ruim tien miljoen mensen wonen.

Tegelijk is het probleem Somalië bij uitstek ook een probleem voor het Westen. Afgezien van het grote aantal Somalische vluchtelingen in Europa bleek dit de afgelopen jaren vooral uit de toegenomen piraterij voor de kust van Somalië.

Sinds vorig jaar is in Somalië sprake van een ommekeer. Met het aantreden van een centrale regering is na ruim twintig jaar geweld sprake van enige hoop voor het land. De burgeroorlog is voorbij en de activiteiten van de terreurorganisatie Al-Shabaab zijn verminderd. Het gevolg is dat de Somalische diaspora weer geloof heeft in het land en volop investeert.

Een ander gevolg is dat de aanvallen op koopvaardijschepen zijn verminderd, hoewel hierbij natuurlijk ook de steeds effectiever wordende missies tegen de piraterij van de Europese Unie en de NAVO een belangrijke rol spelen.

Van het grootste belang is dat het zeer broze begin naar normalisering van Somalië volop wordt ondersteund en dat niet dezelfde fout wordt gemaakt als begin jaren negentig in Afghanistan. Toen liet het Westen de ontwrichtende ontwikkelingen in dat land op hun op hun beloop, met alle gevolgen van dien. De internationale gemeenschap heeft tijdens de conferentie in Londen, althans in woord, gisteren het signaal afgegeven te hebben geleerd.

Het gaat in Somalië niet om geld alleen, maar vooral ook om de doelgerichte besteding ervan. Dus naar de opbouw van een politieapparaat waardoor een begin kan worden gemaakt naar een functionerende rechtsstaat. Want beter dan het bestrijden van piraten op zee is vanzelfsprekend het wegnemen van de oorzaken.