Zorgen Kamer over e-sigaret voor kinderen

Tweede Kamerleden zijn bezorgd over de mogelijkheid dat kinderen elektronische sigaretten met nicotine kopen. Dat is „niet wenselijk”, zegt Kamerlid Arno Rutte (VVD). SP-Kamerlid Henk van Gerven zegt dat hij de e-sigaret het liefst helemaal van de markt wil hebben.

Gisteren meldde deze krant dat het door ontbrekende regelgeving mogelijk is om e-sigaretten met nicotine aan minderjarigen te verkopen. Rutte vraagt staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) om meer informatie over de elektronische sigaret. „We weten er eigenlijk heel weinig over.” Hij wil niet direct „in de reflex van regelgeving” schieten.

Rutte vraagt onder meer of e-sigaretten ook daadwerkelijk aan minderjarigen worden verkocht. Ook wil hij dat Van Rijn onderzoekt of de e-sigaret helpt om te stoppen met roken of dat het juist een opmaat is voor het roken van ‘normale’ sigaretten.

Op dit moment valt de elektronische sigaret uitsluitend onder de Warenwet, waar alle producten die in Nederland verkocht worden onder vallen. Hierdoor is er geen leeftijdsgrens, gezondheidswaarschuwing of accijns op van toepassing.

Op Europees niveau wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe regelgeving op het gebied van de e-sigaret. In een aanpassingsvoorstel van de Europese Tabaksproduct richtlijn stelt de Europese Commissie voor om e-sigaretten te beschouwen als ‘geneesmiddel’. Om een vergunning te krijgen moet de producent voortaan de werkzaamheid en veiligheid van het product aantonen.

Volgens Rutte duurt het „in het meest positieve scenario” nog twee jaar voordat deze nieuwe Europese regelgeving klaar is om in Nederland te worden toegepast.

SP’er Van Gerven wil de e-sigaret „in het uiterste geval” reguleren als geneesmiddel. „Als tabak nu als nieuw product op de markt zou komen, zouden we dat ook niet toestaan.” Linda Voortman van GroenLinks ziet liever dat de e-sigaret gereguleerd wordt via de Tabakswet, net als de gewone sigaret. „Het zijn beide verslavende middelen. Dan moet je één lijn trekken.”

    • Christiaan Pelgrim