'Patiënt moet meebetalen aan tweede opinie'

Patiënten zouden moeten meebetalen aan een second opinion. Dat stelt de orde van medisch specialisten voor in een poging de uitgaven in de zorg te beteugelen.

Volgens orde-voorzitter Frank de Grave vragen patiënten in toenemende mate om tweede en zelfs derde opinies na een bezoek aan de dokter. Dat zijn volgens hem dure onderzoeken die „zelden of nooit” tot een andere diagnose leiden, zei hij vanochtend op Radio 1. Hoeveel de kosten van dit soort onderzoeken jaarlijks bedragen is niet bij de orde van medisch specialisten bekend.

De medisch specialisten doen minister Schippers (Zorg, VVD) de bezuinigingsmogelijkheid aan de hand nadat de bewindsvrouw eerder dit jaar een oproep deed mee te denken over kostenbesparingen in het basispakket. De Grave vindt dat het aan de politiek is om de hoogte van zo’n eigen bijdrage te bepalen. Belangrijkste in zijn ogen is dat de drempel tot tweede en derde opinies wordt verhoogd en patiënten zich bewuster worden van de kosten ervan.

Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie begrijpt de kritiek van de medisch specialisten. „Het is een bekende irritatie van artsen”. Maar Wind vindt het meebetalen aan een second opinion geen goed idee. Volgens haar pakken de medisch specialisten met een eigen bijdrage het verkeerde probleem aan. „Patiënten vragen vaak om een second opinion omdat er een communicatieprobleem is tussen arts en patiënt. Er gaat wat mis in de behandelrelatie en dan is de enige mogelijkheid van de patiënt om een second opinion aan te vragen.” Volgens Wind moet die te allen tijde toegankelijk blijven en moet niemand worden uitgesloten. „Een goede behandelrelatie is dé basis van goede zorg.”

Een arts moet altijd meewerken aan een second opinion als een patiënt er om vraagt. Hij kan dit alleen tegenhouden als er „zwaarwegende redenen” zijn om er van af te zien, bijvoorbeeld als er onevenredig veel second opinions worden aangevraagd. De kosten van zo’n tweede of derde onderzoek worden doorgaans volledig vergoed.

Patiënten kunnen ook buiten medeweten van hun arts een tweede onderzoek aanvragen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden in dat geval niet alle kosten van zo’n second opinion. Veel zorgverzekeraars hebben een apart adviesafdeling die patiënten begeleidt bij het aanvragen van de second opinion.

Uit onderzoek van het artsenvakblad Arts en Auto blijkt dat tweederde van de artsen vindt dat patiënten ook zelf zouden moeten meebetalen aan second opinions die zij aanvragen.