Fotografie wordt tegenwoordig niet meer als vak gezien, maar dat is het wél

pagina 20-21