denken@nrc.nl

DSM is geen heilig boek

betoogt Coline van Nunspeet, student psychologie

Ik ben het niet eens met het beeld dat Marian Donner creëert rondom de DSM-V, het nieuwe handboek voor psychiatrische diagnoses (Denken, 6 mei). Donner suggereert dat abnormaal gedrag door dit boek niet wordt getolereerd. Je moet als kind stil op een stoel zitten, je moet gelukkig zijn, je moet je altijd aanpassen. Als we met dit idee de DSM-V lezen dan kunnen we allemaal naar de psycholoog. Maar waarom zouden de ‘abnormalen’ bij een psycholoog komen als zij zelf geen last hebben van hun stoornis? Nee, een psycholoog in opleiding leert dat er pas over abnormaal gedrag mag worden gesproken als iemand er zelf last van heeft en veranderingen wil zien in zijn leven, of wanneer deze persoon een gevaar vormt voor de maatschappij. Het is een misvatting dat mensen met symptomen uit de DSM-V direct aan de pillen moeten. De DSM-V is evenmin een heilig boek waarin staat hoe mensen zich moeten gedragen. Wees alsjeblieft gewoon (on)gelukkig met je (on)gelukkig zijn. Als iemand therapie nodig heeft dan biedt de DSM-V diens therapeut alleen maar het steuntje in de rug om tot een mogelijke oplossing te komen.

Geef gas met schaliegas

adviseert Bjorn Koolen uit Thorn

Op 1 mei nam de PvdA in haar partijcongres een motie aan tegen de potentiële winning van schaliegas. Tegenstanders, waartoe de PvdA nu ook behoort, beseffen helaas te weinig welke consequenties dit heeft voor de verzorgingsstaat.

Het is namelijk aardgas dat sinds 1959 bij de ontdekking van de gasbel in Slochteren onze verzorgingsstaat voor een groot deel heeft gefinancierd. Van de 211 miljard aan aardgasbaten van 1959 tot 2009 is naar schatting maar liefst 25 procent naar de verzorgingsstaat gegaan. In 2012 ontving de overheid nog 12,1 miljard aan aardgasbaten.

Dit aardgas begint echter op te raken en de verzorgingsstaat verliest daarmee een zeer belangrijke financier. Daarnaast zullen we aardgas moeten importeren uit andere landen, zoals Rusland. Deze import zal ons allen jaarlijks kapitalen gaan kosten, terwijl de inkomsten verdwijnen.

Schaliegas bevindt zich in vele delen van ons land en biedt hierdoor een alternatief voor de oprakende aardgasvoorraden. Het biedt daarmee een mogelijkheid om het drastisch uitkleden van onze verzorgingsstaat te ontzien. Tijd voor het gas erop met schaliegas.

    • Bjorn Koolen
    • Coline van Nunspeet