Verkoop staatsbelang RBS geen uitgemaakte zaak

None

Royal Bank of Scotland (RBS) moet duidelijk maken waarom de Britse regering de bank haar vrijheid zou moeten teruggeven. Het management van RBS stelt nu in alle openheid dat het proces om (een deel van) het overheidsbelang van 81 procent in de bank te verkopen binnen een jaar zal moeten beginnen. Maar aan een snelle verkoop lijken evenveel voordelen als nadelen te kleven.

De recente prestaties van RBS geven een gemengd beeld. Het grote positieve punt in de cijfers over het eerste kwartaal was het feit dat er geen sprake meer was van eenmalige lasten. In de periode daarvóór hadden saneringskosten, boetes wegens de manipulatie van de interbancaire Liborrente en de frauduleuze verkoop van hypotheekverzekeringen, en diverse andere zaken de winst met 3,1 miljard pond (3,7 miljard euro) onderuitgehaald. In het jongste kwartaal bedroegen deze lasten slechts 142 miljoen pond, waardoor RBS in staat was een zeldzame groepswinst te boeken van 826 miljoen pond.

Er was ook een grote negatieve factor. De kernactiviteiten leverden een operationele winst op van slechts 1,3 miljard pond, terwijl de consensusverwachting 1,8 miljard pond was geweest. Deze tegenvaller was niet onverwacht bij de zakenbank, waarvan de omvang wordt teruggebracht, maar de nettorentemarge is van jaar op jaar ook scherp teruggelopen in het Britse bedrijfssegment en bij het retailbankieren.

Deze cijfers, in combinatie met de mogelijke noodzaak van de uitgifte van miljarden ponden aan zogenoemd ‘contingent kapitaal’ dit jaar, versterken het vermoeden dat de reële waarde van RBS ruim onder de 500 pence per aandeel ligt. Dat was het bedrag dat het Britse ministerie van Financiën in 2008 heeft betaald om de bank te redden. Iedere verkoop van aandelen vóór 2015 zou dientengevolge waarschijnlijk betekenen dat de belastingbetaler met een verlies wordt geconfronteerd.

Dat verlies zou niettemin gerechtvaardigd kunnen zijn. De aandelen van RBS zullen in de loop der jaren in tranches worden geplaatst, zodat de koers in de toekomst nog boven de prijs van 2008 uit kan komen. En het terugdringen van de overheidsinvloed kan praktische en psychologische voordelen opleveren, die personeel en beleggers blij zou maken.

Zou een herboren RBS halsoverkop leningen gaan verstrekken om een Brits economisch herstel te ondersteunen? Misschien, maar het is ook goed mogelijk dat de omzet van RBS door de zieltogende economie te wensen zal overlaten, ondanks de verkoop van aandelen door de staat.

De managers van RBS zouden als winnaars uit de privatisering tevoorschijn komen, wat de verkoopkoers ook zal zijn. De belastingbetaler zou de verliezer zijn als de koers blijft wat hij nu is. RBS zal moeten aantonen waarom een verkoop dan toch een goed idee zou zijn.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.

    • George Hay