Parlement Libië doet politici die voor Gaddafi werkten in de ban

Onder druk van gewapende milities heeft het Libische parlement gisteren een omstreden ‘isolatiewet’ aangenomen die beoogt mensen die in het regime van Moammar Gaddafi hoge posities bekleedden, tien jaar uit politieke functies te weren. De wet kan leiden tot het ontslag van veel politici en bewindslieden, onder wie premier Ali Zeidan.

De stemming komt een week nadat gewapende milities de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken omsingelden en de staatszender Al-Wataniya bestormden. Ze zeiden niet te vertrekken tot de wet was aangenomen. De milities willen premier Zeidan weg hebben omdat hij hun macht wil indammen.

Het Libische parlement discussieerde al maanden over de wet. Veel parlementsleden vonden wel dat met het verleden moest worden afgerekend, maar ze waren het niet eens over de reikwijdte van de wet. Moet iedereen die ooit in dienst was van Gaddafi worden ontslagen, of kan voor sommigen een uitzondering worden gemaakt?

Mensenrechtengroepen vinden de wet te ver gaan. „Deze wet is veel te vaag – in potentie wordt iedereen uit politieke functies geweerd die ooit heeft gewerkt voor de autoriteiten tijdens de vier decennia dat Gaddafi aan de macht was”, zei Sarah Leah Whitson van Human Rights Watch.

Er wordt een speciale commissie opgericht om de wet te implementeren. De commissie zal bestaan uit rechters en activisten die al deel uitmaken van een ‘integriteitscommissie’ die ministers onderzochten op banden met het regime van Gaddafi. Een mogelijkheid is dat ontslagen parlementariërs vervangen worden door kandidaten die tweede werden in een district. Dit kan gunstig uitpakken voor de fundamentalisten.

Hoewel veel parlementariërs en burgers de wet noodzakelijk achtten, vinden velen dat andere belangen een rol speelden bij de wet. Zoals de gewapende milities die weigeren hun wapens in te leveren en hun machtspositie op te geven. Ook is er een machtsstrijd tussen fundamentalisten en liberalere groepen.

De wet toont de onmacht van de regering om de milities, die uit de oorlog tegen Gaddafi’s regime zijn overgebleven, aan banden te leggen. Hun aantal is de afgelopen twee jaar toegenomen en daarmee ook de onveiligheid. Veel milities worden beschuldigd van mensenrechtenschendingen. Maar de regering blijft ze inzetten bij gebrek aan een sterke politie- en legermacht. (AP, Reuters)