Menzis: deel vermogen moet naar sanering zorg

De kantoren van Zorgverzekeraar Mensis in Groningen. Foto ANP / Koen Suyk

Nederlandse zorgverzekeraars moeten minder van hun vermogen in aandelen en obligaties beleggen en dat ten goede laten komen aan de zorg. Daartoe zouden zij een deel van hun opgepotte geld in een gezamenlijk fonds moeten stoppen waarmee sluiting van ziekenhuizen kan worden betaald.

Dat stelt zorgverzekeraar Menzis (2,1 miljoen verzekerden) bij monde van vicevoorzitter Ruben Wenselaar tegenover NRC Handelsblad.

De Nederlandsche Bank wil hogere eigen vermogens bij verzekeraars

Menzis maakt vanmiddag een winst over 2012 bekend van 215 miljoen euro. Daarmee is de winst het vijfvoudige van die in het jaar ervoor. Eerder rapporteerde ook branchegenoot CZ een vervijfvoudiging van de winst, in totaal 518 miljoen euro. Volgens Wenselaar van Menzis is de winst zoveel hoger door toezichtsregels die verzekeraars verplichten extra geld aan te houden.

“Bij ons zit nu 1,1 miljard euro in beleggingen. Dat gaat dus niet naar de zorg, terwijl daar behoefte aan kapitaal is om zaken te saneren.”

Sommige partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op de te grote winsten die zorgverzekeraars in hun ogen maken. Zij vinden dat premies van de basispolis omlaag kunnen. Maar zorgverzekeraars zeggen dat zij afgelopen jaar meer winst moesten maken omdat zij grotere financiële risico’s lopen als gevolg van een stelselwijziging. Toezichthouder De Nederlandsche Bank eist van verzekeraars hogere eigen vermogens.

‘Ziekenhuizen willen niet dicht, maar het kan efficiënter’

Volgens Wenselaar zal niet één ziekenhuisdirecteur in Nederland voorstellen om zijn ziekenhuis te sluiten.

“Maar als je honderd ziekenhuisdirecteuren in een zaal zet en vraagt hoeveel ziekenhuizen er nodig zijn, dan zal iedereen een getal onder de honderd noemen.”

Wenselaar pleit voor een apart fonds om een einde te maken aan het teveel aan ziekenhuizen.

“Daar betalen we nu allemaal voor, maar het kan efficiënter. Degene die saneert moet er voor gecompenseerd worden. Wij zouden dat geld kunnen leveren.”

    • Jeroen Wester