‘Mediacode is inbreuk op vrijheid van nieuwsgaring’

De Mediacode, waarmee de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) het privéleven het Koninklijk Huis afschermt van de pers, is een inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring. De Mediacode moet herzien worden, en de uitvoering ervan moet onder rechterlijk toezicht komen.

Dit staat in de Persvrijheidsmonitor 2012 die vrijdag werd gepresenteerd. Het rapport van het Persvrijheidsfonds is een jaaroverzicht van ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland.

Tjeerd Schiphof, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, stelt in het rapport dat de Mediacode juridisch weinig voorstelt maar dat de overheid er wel sancties aan verbindt: „Feit blijft echter dat journalisten en media uitgesloten kunnen worden van een fotosessie als de RVD meent dat er regels overtreden zijn. Dat is een sanctie van overheidswege en een beperking van de vrijheid van nieuwsgaring, die onvoldoende met procedures en waarborgen omgeven is.”

De Mediacode, een vrijwillige overeenkomst tussen sommige journalisten en de RVD, verhindert fotografen om leden van het Koninklijk Huis te fotograferen buiten officiële gelegenheden. De code kwam onlangs onder de aandacht doordat Nieuwe Revu er de aanval op opende, onder meer met het plaatsen van hockeyfoto’s van prinses Amalia.