Opinie

    • Paul Luttikhuis

Klimaten aan de wandel

Het is wel een mooi beeld. Als klimaatverandering doorzet, krijgt een plek het iets warmere klimaat van een nabijgelegen gebied. Het klimaat in dat gebied verandert in dat van een weer iets verderop gelegen gebied, dat voorheen warmer was. Zo wandelt dan de klimaatverandering geleidelijk over de aardbol.

Het beeld is uitgewerkt in een artikel dat dit weekeinde verscheen in Nature Geoscience. En het heeft, volgens auteur Charles Koven van de Lab’s Earth Sciences Division van de universiteit van Berkeley, gevolgen voor de noordelijke bossen.

Bestaande modelstudies gingen weliswaar uit van een noordwaartse uitbreiding van de bossen, waardoor meer CO2 zou worden opgenomen. Maar in tegenstelling tot de bestaande modellen veronderstelt Koven dat wat er in het noorden bijkomt in het zuiden plaatsmaakt voor iets anders. Soms kunnen dat bossen zijn, maar soms ook graslanden:

‘I found that the boreal ecosystems ringing the globe will be pushed north and replaced in their current location by what’s currently to their south. In some places, that will be forest, but in other places it will be grassland. [...] Most Earth system models don’t predict this, which means they overestimate the amount of carbon that high-latitude vegetation will store in the future.’

Graslanden nemen CO2 op, maar niet met dezelfde snelheid als bossen, stelt Koven. Het gevolg van de geografische verschuiving van klimaten is in dit geval een extra uitstoot van kooldioxide (hier en hier achtergrondverhalen).

Bosbouwbedrijven in Canada meldden vorige maand nog trots dat in de noordelijke bomen het equivalent van de uitstoot van 26 jaar aan fossiele brandstoffen ligt opgeslagen. Daarom, stelden zij, nemen ze de bescherming van de boreale bossen serieus. Een mooi streven, maar tegen de noordelijke vlucht van bomen is weinig te beginnen.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis