Opinie

    • John Kroon

Het lot van Frans Weekers

Er is nóg een dingetje met Frans Weekers, de staatssecretaris van belastingzaken.

Een dingetje maar, hoor, vergeleken met die Bulgaren die hier georganiseerd de belasting kwamen tillen. Daar wist hij echt niets van, hoezeer zijn ambtenaren ook het tegendeel beweren.

Weekers heeft dat vaker: een bijzondere interpretatie van de werkelijkheid. Zo stond er vorig jaar ten tijde van de verkiezingscampagne langs de A73 bij Roermond een reclamezuil van 35 meter hoog met een bord van 9 bij 12 meter, geheel gevuld met de beeltenis van Frans Weekers, kandidaat-Kamerlid voor de VVD.

Dat, maakte hij later duidelijk, was hem ook maar overkomen. Hij wilde het eigenlijk niet, zei hij later in de Kamer. Als een persoonlijke campagne moest je dit niet zozeer zien. Dat het bord er hing op initiatief van iemand die zich als „campagneleider voor dhr. Frans Weekers” voorstelde, daar kon hij niets aan doen. En dat de voormalige Roermondse VVD-wethouder Jos van Rey wel een gesponsord potje wist waaruit die zuil kon worden betaald: tja. Dat Van Rey ook iets voor zichzelf met de Belastingdienst wilde regelen en Weekers prompt een topambtenaar aan het werk zette: zo gaat dat nu eenmaal.

Dat dingetje? De directeur van de Staatsloterij bepleitte onlangs in deze krant dat de opbrengst van deze loterij onder meer voor sport zou worden gebruikt. Weekers reageerde snel: geen sprake van, hij kon dat geld niet missen.

Nu stond er in het verkiezingsprogramma van de VVD in 2012 een pleidooi voor een hogere afdracht van de kansspelen aan de sport. In 2010 stond het er nog wat fermer: „De VVD laat het niet alleen bij woorden. Wij trekken ruim 200 miljoen euro extra uit voor de stimulering van de sport, te realiseren door verhoging van de afdracht van de Staatsloterij en de Lotto.” En, essentiëler, het regeerakkoord uit 2012 van VVD en PvdA meldt: „Mochten de loterijen de komende jaren meer omzet maken, dan zal de extra afdracht ten goede komen aan de sport.”

Maar wat kan Weekers hieraan doen? Als niemand hem iets vertelt, hoe moet hij dat dan weten?

    • John Kroon