denken@nrc.nl

Zeezeilers kennen risico’s

schrijft Peter Paternotte, zeezeiler en secretaris Nederlands Platform voor waterrecreatie

De woordvoerder van de Kustwacht, Peter Verburg, is terecht kritisch op de zeewaardigheid van het vermiste schip de Warnow (nrc.next, 2 mei). In het verlengde daarvan merkt hij echter op dat „watersporters die voor de lol de wereld rond willen maar hun gang gaan”. Hij wekt daarmee de indruk dat watersporters – zeezeilers – onverantwoordelijk bezig zijn en de reddingdiensten maar paraat moeten staan.

Verburg gaat daarmee voorbij aan de realiteit, waarin het overgrote deel van de zeevarende watersporters zich zowel qua kennis en ervaring als qua geschiktheid van schepen en uitrusting goed voorbereidt en zich dan ook bewust is van de risico’s die verbonden zijn aan het varen op zee met kleine vaartuigen.

Verenigingen van zeevarende watersporters besteden zeer veel aandacht aan nautische en veiligheidsvoorlichting en stimuleren het vrijwillig opdoen van kwalificaties voor zeevaart naast het behalen van verplichte certificaten. Het bestaan van een actief opleidingscircuit in deze sector illustreert dat ook.

Strafbare illegaliteit niet enkel PvdA-probleem

schrijft Wouter ter Heide uit Zwolle

Door de discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit te verengen tot een intern PvdA-probleem houdt Samsom het kabinet uit de wind en frustreert hij het behartigen van het algemeen belang. Strafbaarstelling van illegaliteit is geen partijpolitiek, maar een algemeen maatschappelijk probleem van humanitaire en juridische aard, waardoor het op het bordje van het kabinet ligt.

    • Peter Paternotte
    • Wouter ter Heide