brieven

Wij zeezeilers kennen maar al te goed de risico’s

De woordvoerder van de Kustwacht, Peter Verburg, is terecht kritisch op de zeewaardigheid van het vermiste schip de Warnow (NRC Handelsblad, 2 mei).

In het verlengde daarvan merkt hij echter op dat „watersporters die voor de lol de wereld rond willen maar hun gang gaan”.

Hij wekt daarmee de indruk dat watersporters – zeezeilers – onverantwoordelijk bezig zijn en de reddingdiensten maar paraat moeten staan.

Verburg gaat daarmee voorbij aan de realiteit waarin het overgrote deel van de zeevarende watersporters zich zowel qua kennis en ervaring als qua geschiktheid van schepen en uitrusting goed voorbereidt en zich dan ook bewust is van de risico’s die verbonden zijn aan het varen op zee met kleine vaartuigen.

Verenigingen van zeevarende watersporters besteden zeer veel aandacht aan nautische - en veiligheidsvoorlichting en stimuleren het vrijwillig opdoen van kwalificaties voor zeevaart naast het behalen van verplichte certificaten. Het bestaan van een actief opleidingscircuit in deze sector illustreert dat ook.

Peter Paternotte

Zeezeiler en secretaris Nederlands Platform voor waterrecreatie

Zonder fossiele brandstof gaat het voorlopig niet

Herman Philipse betoogt dat de grote oliemaatschappijen erop uit zijn om de doelstellingen van de klimaattop te Cancun om zeep te helpen door hun bewezen reserves aan de man te brengen (NRC Handelsblad, 2 mei). Hij heeft op morele en strategische gronden besloten zijn aandelen Royal Dutch Shell te verkopen. Hij vraagt zich vervolgens af of hij zich ergens in vergist. Het antwoord luidt: ja. Hij vergist zich niet alleen, hij slaat de plank zo mis, dat de vraag gerechtvaardigd is of hij ook heeft nagedacht.

Als Philipse vindt dat het gebruik van fossiele brandstoffen moreel niet door de beugel kan, dan moet hij niet alleen stoppen met het consumeren van energie in de vorm van elektriciteit of autobrandstof, maar ook met zijn boodschappen te doen in de supermarkt, want die zijn allemaal afhankelijk van de door hem verfoeide fossiele brandstof. Het getuigt van gebrek aan realiteitszin om te denken dat de wereld het in de komende veertig jaar kan stellen zonder een overwegend aandeel fossiele brandstoffen, zelfs als er nog tienmaal zoveel geld besteed zou worden aan de ontwikkeling van duurzame alternatieven.

J.J. van der Vuurst de Vries

Em. hoogleraar petroleumwinning

Strafbare illegaliteit geen partijpolitiek probleem

Door de discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit te verengen tot een intern PvdA-probleem houdt Samsom het kabinet uit de wind en frustreert hij het behartigen van het algemeen belang.

Strafbaarstelling van illegaliteit is geen partijpolitiek maar een algemeen maatschappelijk probleem van humanitaire en juridische aard, waardoor het op het bordje van het kabinet ligt.

Wouter ter Heide

Zwolle

Oplossing woningmarkt

De woningmarkt beweegt van onderaf. Beginners beginnen met het kopen van een eenvoudige woning. De verkopers kopen een mooier huis, die verkopers kopen een nog mooiere woning, enzovoort. Maar als er starterswoningen worden bijgebouwd komt de geschetste wooncarrousel niet in beweging.

Daarom: stop de bouw van starterswoningen en stimuleer de starters een bestaande woning te kopen met dezelfde hypotheekmogelijkheden/overheidssteun die voor nieuwbouw-starterswoningen gelden. Zo komt de woningmarkt in beweging.

Mario de Kort

Goirle

    • Mario de Kort
    • J.J. van der Vuurst de Vries
    • Peter Paternotte
    • Wouter ter Heide