Recensie-overzicht Expositie

None

Lucy McKenzie. Stedelijk Museum, Amsterdam. Tot 22 sept. Inl: stedelijk.nl

NRC HandelsbladDe ironie van het verhaal is dat, hoewel McKenzie als beeldend kunstenaar het werk van ambachtslieden in ere wil herstellen, zij in feite het tegenovergestelde bereikt. Door nadrukkelijk niet-ambachtelijk te werken en dit niet- of half-ambachtelijke als kunst te presenteren, propageert zij de aloude scheiding tussen aan de ene kant toegepaste kunst als een ietwat domme bezigheid en aan de andere kant ‘autonome’ kunst als een intellectuele en dus hogere bezigheid.

de Volkskrant[McKenzie] wil graag dat we langs de ‘displays’ dwalen, als in een warenhuis. Dat doet denken aan Andy Warhol, en zijn bewering dat in de toekomst warenhuizen musea worden en andersom. Maar die opmerking heeft wel een baard van een halve eeuw. En dat de bijbehorende landerigheid en onverschilligheid al snel toeslaan – o ja, dat ook, en da’s ook leuk – vindt McKenzie blijkbaar oké. Daarvoor kwamen we alleen niet naar het museum. **