Nieuw rookverbod in horeca vanaf 2014

Vanaf 1 juli 2014 moet er in alle horecagelegenheden weer een rookverbod van kracht zijn. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid wijzigt de Tabakswet om die datum te halen. Hij wil de verandering van de wet voor oktober 2013 aan de Tweede Kamer voorleggen.

Roken mag straks alleen nog in afgescheiden ruimten in de horecagelegenheden, waar dan geen bediening is. De handhaving van het verbod gaat Van Rijn beperkt uitbreiden. Maar hij merkt ook op dat met handhaving alleen geen rookvrije horeca gerealiseerd kan worden:

„We doen wat we kunnen met controles, waarschuwingen en boetes, maar de financiële middelen voor handhaving blijven beperkt, zeker in deze tijden. Uiteindelijk moeten wij met elkaar toe naar een stevigere sociale norm, het moet normaal worden dat er nergens in de horeca wordt gerookt.”

Van Rijn zegt dat er een „stevig juridisch fundament” moet komen voor een rookvrije horeca om een einde te maken aan een langlopende juridische discussie. „Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Zorgvuldigheid is nu nodig zodat er straks voor iedereen definitief helderheid is.”

Van Rijn zei verder in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het hof in Den Haag, dat in maart oordeelde dat Nederland met de uitzondering op het rookverbod dat geldt voor kleine cafés het internationale gezondheidsverdrag schendt. Het hof oordeelde toen dat het verdrag rechtstreekse werking heeft in Nederland, terwijl de rechtbank eerder oordeelde dat dat niet zo was. Van Rijn wil uitsluitsel over deze tegengestelde oordelen en gaat daarom in cassatie bij de Hoge Raad.

In februari stemde de Tweede Kamer al met een krappe meerderheid in met een algeheel rookverbod.