Hoe kom je van een BKR-code af?

Ik heb helemaal geen schulden. Toch blijkt dat ik een BKR-code heb. Daardoor kan ik niet lenen voor een nieuwe keuken. Hoe kom ik van die code af?

Postorderbedrijven, keukenboeren, autodealers en mediamarkten schieten de klant dolgraag het geld voor aankopen voor. Zo verkopen ze niet alleen spullen, maar ook kredieten. Dat ‘gunnen’ ze natuurlijk slechts klanten die het kunnen betalen. Daarom hebben geldbedrijven in 1965 het Bureau Krediet Registratie (BKR) opgericht. Het BKR registreert iedereen die een lening afsluit, op de pof koopt (met een creditcard) of rood mag staan, in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Dat moet lenen aan té armlastigen voorkomen. Toch staat niet elke schuld genoteerd. Sinds 2011 melden telecombedrijven de afgesloten abonnementen niet meer. Ook registreert BKR geen huur- en belastingschulden, achterstanden bij energiebedrijven en studieschulden bij de overheid. De hypotheek komt pas in het CKI als de lasten vier maanden niet zijn betaald.

Eenmaal in het CKI kom je er lastig weer uit: elke schuld blijft nog vijf jaar vermeld nadat deze is afgelost. Niet elke schuld heeft een achterstandscode. Je krijgt een A bij betalingsachterstand. Je geldgever moet je daar vooraf voor waarschuwen. Dan kun je nog snel betalen. Een A verandert in een H als de achterstand is ingelopen. Achter een A kan 1, 2, 3 of 4 staan. A1 betekent dat een betalingsregeling is getroffen.

Eén of meer BKR-codes kunnen veroorzaken dat een geldgever ‘nee’ verkoopt. Sommige leners grijpen dan wanhopig naar minileningen zonder BKR-toetsing met bijvoorbeeld 25 procent (rente)kosten. Of ze bestellen voor 6,95 euro een onzinnig ‘BKR-codering verwijderpakket’. Daarmee belanden je gegevens mogelijk in een sukkelbestand van wanhopige leners, waardoor je jarenlang belaagd wordt met ‘onweerstaanbare’ aanbiedingen. Nooit doen dus.

Wat dan wel? Vraag bij je bankkantoor de brochure ‘Wat doet BKR voor mij?’. Na invulling van het bijgesloten formulier, identificatie plus 4,95 euro krijg je, na een dag of tien, inzage in je CKI-gegevens. Misschien heeft een geldgever een fout gemaakt? Wellicht heeft iemand frauduleus op jouw naam geleend? Kun je de fout bewijzen, dan moet de geldgever de foute registratie laten corrigeren. Krijg je geen gelijk, dan kun je voor 22,50 euro bezwaar maken bij de Geschillencommissie BKR. De procedure staat in de BKR-brochure ‘Oneens met uw registratie bij BKR?’. Geeft de geschillencommissie je gelijk, dan krijg je 22,50 euro terug en verdwijnt de BKR-code. Blijkt de code terecht, dan zit die nieuwe keuken op krediet er voorlopig niet in.

Informatie: www.bkr.nl of 0900 - 257 84 35 (€ 0,15 per minuut).

Nieuwe vraag: „Ik ben geschrokken van de voorwaarden van goedkope brokers zoals TradersOnly en Saxo Bank. Zij wekken de indruk goedkoop én veilig te zijn, maar uit de kleine lettertjes blijkt dat ze mijn effecten mogen uitlenen of verhypothekeren zonder er zekerheden voor aan te houden. Zijn mijn effecten daar wel veilig?” Mail uw reactie en/of nieuwe vragen voor dinsdag aanstaande naar ericaverdegaal@nrc.nl.

    • Erica Verdegaal