Vanaf 1 juli 2014 moet de horeca weer rookvrij zijn

Foto ANP/ Lex van Lieshout

Vanaf 1 juli 2014 moet er in alle horecagelegenheden weer een rookverbod zijn. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid is een wijziging van de Tabakswet gestart om die streefdatum te halen. Hij wil de verandering van de wet voor oktober 2013 aan de Tweede Kamer voorleggen.

Roken mag straks alleen nog in afscheiden ruimten in de gelegenheden, waar dan geen bediening is. De handhaving van het verbod gaat Van Rijn beperkt uitbreiden. Maar hij merkt ook op dat met handhaving alleen geen rookvrije horeca gerealiseerd kan worden:

“We doen wat we kunnen met controles, waarschuwingen en boetes maar de financiële middelen voor handhaving blijven beperkt, zeker in deze tijden. Uiteindelijk moeten wij met elkaar toe naar een stevigere sociale norm, het moet normaal worden dat er nergens in de horeca wordt gerookt.”

Van Rijn zegt dat er een “stevig juridisch fundament” moet komen voor een rookvrije horeca om een einde te maken aan een langlopende juridische discussie:

“Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Zorgvuldigheid is nu nodig zodat er straks voor iedereen definitief helderheid is.”

Van Rijn in cassatie tegen uitspraak roken kleine cafés

Van Rijn zei verder in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het hof in Den Haag, dat in maart oordeelde dat Nederland met de uitzondering op het rookverbod dat geldt voor kleine cafés het internationale gezondheidsverdrag schendt. Het hof oordeelde toen dat het verdrag rechtstreekse werking heeft in Nederland, terwijl de rechtbank eerder oordeelde dat dat niet zo was. Van Rijn wil uitsluitsel over deze tegengestelde oordelen en gaat daarom in cassatie.

Kamer stemde eerder dit jaar in met algeheel rookverbod

In februari stemde de Tweede Kamer al met een krappe meerderheid in met een algeheel rookverbod. Toen kondigde Van Rijn aan dat hij ging bekijken of er een wetsvoorstel nodig zou zijn.

In 2010 oordeelde de Tweede Kamer dat in cafés zonder personeel kleiner dan zeventig vierkante meter nog gerookt mocht worden. Het rookverbod in overige horeca is sinds 2008 van kracht. Dit werd massaal overtreden.

    • Frank Huiskamp