‘Steeds meer aanvragen voor zware zorg’

Een man in een rolstoel wacht op de lift in een verzorgingshuis. Foto ANP / Roos Koole

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten komen steeds vaker in aanmerking voor intensieve en dure zorg in een verzorgings- of verpleeghuis. Er is sprake van een drastische verschuiving van chronische patiënten met een ‘lichte’ indicatie naar een ‘zware’.

De kosten van de wet waarin de langdurige zorg is geregeld, de AWBZ, stijgen daardoor explosief, schrijft de Volkskrant vandaag op basis van eigen onderzoek.

In de periode 2009 tot 2012 is het aantal aanvragen voor zwaardere zorg met vijftig procent gestegen naar 118 duizend. De kosten liepen op met 37 procent naar 3,6 miljard euro. Vooral vorig jaar is er een duidelijke toename zichtbaar van zwaardere zorg.

Verschillende deskundigen stellen in de krant dat patiënten vermoedelijk ten onrechte naar een hogere categorie worden doorgeschoven. “Je hebt lieve hulpverleners die proberen het voor de patiënt zo gunstig mogelijk te maken”, aldus gezondheidseconoom Guus Schrijvers.

Sinds begin dit jaar komen mensen minder snel in aanmerking voor een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Pas als mensen in een zwaardere categorie worden ingedeeld hebben ze recht op een verblijf in een instelling. Ook kunnen ze dan aanspraak maken op subsidie betaald uit de AWBZ-pot.

    • Marije Willems