Nederland krijgt waarschijnlijk jaar extra voor begrotingstekort

Consumenten geven nauwelijks iets uit door de onzekere economische situatie.
Consumenten geven nauwelijks iets uit door de onzekere economische situatie. Foto ANP / Koen van Weel

Het ziet ernaar uit dat Nederland een jaar extra de tijd krijgt om het begrotingstekort onder de 3 procent te krijgen. Daar zinspeelde Eurocommissaris Olli Rehn vanochtend op tijdens de presentatie van de voorjaarsprognose.

Onze correspondent in Brussel, Caroline de Gruyter was bij de persconferentie van Rehn:

“Hij heeft het niet met zoveel woorden gezegd, maar het ligt in de lijn der verwachting dat Rehn Nederland een jaar langer geeft om het begrotingstekort onder de 3 procent te brengen. Hij zei dat hij verwacht dat Nederland blijft vasthouden aan haar traditie van verstandig en degelijk begrotingsbeleid. Op 29 mei maakt hij zijn definieve besluit over eventueel uitstel van de deadline bekend.

“Rehn noemde het redelijk dat Frankrijk twee jaar extra krijgt om het tekort onder de 3 procent te brengen. Maar daar moeten wel extra maatregelen tegenover staan. Als de Fransen met niets komen dan krijgen ze ook niks. Rehn stelde voor om Spanje twee jaar extra te geven. Waarom die landen wel twee jaar krijgen? Rehn benadrukte dat hij elk land op zijn eigen merites zal beoordelen. Volgens hem is uitstel van de deadline niet voor alle landen de oplossing.”

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum:

Twitter avatar vanHijum Eddy van Hijum @martinvisser ik vind het vooral zorgelijk dat er kennelijk al aanleiding is om NL qua begrotingsdiscipline met Frankrijk te vergelijken

De Nederlandse economie zal dit jaar sterker krimpen dan verwacht. Die verwachting spreekt de Europese Commissie uit in de vandaag verschenen voorjaarsprognose. De Europese Commissie verwacht nu 0,8 procent krimp in 2013 in plaats van 0,6 procent.

De Europese Commissie stelt in de prognose ook de groei in 2014 naar beneden bij. Voor volgend jaar gaat de Europese Commissie nu uit van een groei van de Nederlandse economie van 0,9 procent bij ongewijzigd beleid. In februari werd nog een groei van 1,1 procent voorzien. De Europese Commissie verwacht een begrotingstekort voor Nederland van 3,6 procent voor dit en volgend jaar.

Risico’s zijn groei werkloosheid en daling huizenprijzen

De commissie gaat ervan uit dat na het tweede kwartaal van dit jaar de Nederlandse economie weer zal aantrekken, vanwege de groei van de export. De binnenlandse consumptie blijft echter krimpen, vanwege de bezuinigingen en dalende huizenprijzen. In 2014 wordt wel een stabilisatie van de consumptie voorzien. De werkloosheid in Nederland loopt volgens de commissie dit jaar op tot 6,9 procent, en volgend jaar tot 7,2 procent. Dat is flink meer dan in februari, toen werd uitgegaan van respectievelijk 6,3 en 6,5 procent.

Risico’s voor Nederland zijn volgens de Europese Commissie een nog hardere groei van de werkloosheid en een verdere daling van de huizenprijzen. Ook verdere ingrepen van de overheid worden als risico voor de economische groei gezien. Mochten echter de huizenprijzen hun bodem hebben gevonden, dan kan dat de binnenlandse consumptie juist stimuleren.

Mocht de prognose uitkomen, dan is het waarschijnlijk dat het kabinet later dit jaar alsnog flink moet bezuinigen. Na het afsluiten van het sociaal akkoord zette het kabinet-Rutte II de bezuinigingen van 4,3 miljard euro nog in de koelkast. Om die bezuinigingen te vermijden was echter één procent extra groei nodig, bovenop de voorspellingen van het Centraal Planbureau van een half procent krimp in 2013 en een procent groei in 2014.

‘In slechtste geval bezuinigingen vlak voor verkiezingen’

Politiek redacteuren Derk Stokmans en Erik van der Walle schreven eerder al in NRC dat er grote risico’s kleven aan het uitstel van de voorgenomen aanvullende bezuinigingen voor 2014.

Het kabinet bevriest besluitvorming over de 4,3 miljard aan maatregelen, in de hoop dat de economie in de loop van dit jaar zo aantrekt dat ze niet meer nodig zijn. Maar dat is wel een wankele basis voor degelijk financieel beleid, juist nu het terugdringen van de structureel te hoge overheidsgaven dé prioriteit van dit kabinet is. In het slechtste geval moet het kabinet dit najaar, in grote haast en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, oppositionele steun gaan zoeken voor miljarden bezuinigingen. Want het kabinet blijft vasthouden aan een maximaal begrotingstekort van 3 procent. Dan zijn de rust en het consumentenvertrouwen weer snel verdwenen.

België, Ierland, Spanje, Nederland, Cyprus, Frankrijk, Malta, Portugal, Slovenië en Slowakije komen volgens de prognose uit op een tekort boven de 3 procent in 2014.

De voorspelling is onderdeel van de voorjaarsprognose voor de hele Europese Unie, die de basis vormt voor de landelijke aanbevelingen die eind deze maand worden gepubliceerd. Tijdens de vorige prognose benadrukte eurocommissaris Olli Rehn nog dat vooral het structurele tekort leidend zal zijn bij de beoordeling van de Nederlandse begroting. Dat structurele tekort komt volgens Brussel dit jaar uit op twee procent. Eerder was nog 1,6 procent voorspeld. Voor volgend jaar is de voorspelling echter 0,1 procentpunt beter dan eerder dit jaar, met 2,0 procent.