Al kauwend herdenken

Om de nieuwe ‘Vrijheidsmaaltijd’ te stimuleren, is er nu een boekje met verhalen en recepten uit de oorlogstijd.

None

Overmorgen is het 5 mei, Bevrijdingsdag. Dan vieren we de Bevrijding. Om dat concreter te maken bedacht het Comité 4 en 5 mei onder meer de Vrijheidsmaaltijd.

„4 mei staat nooit ter discussie”, zegt Joost Janmaat van het Amsterdams Comité. „Maar Bevrijdingsdag is altijd controversieel geweest. Wiens bevrijding vieren we? Niet die van joods Nederland, dat had niet veel te vieren in de jaren na de oorlog. Ook niet die van de koloniën, daar hielden we drie jaar later nog politionele acties.” Het Comité wil daarom op 5 mei kleine verhalen vertellen in plaats van hét grote verhaal. Zo zijn er twintig Open Joodse Huizen: voormalige onderduikadressen waaruit joden zijn gedeporteerd, worden door de huidige bewoners opengesteld op 4 mei voor bezoek. Ook zijn 22 Huizen van Verzet te bezoeken. En er zijn 200 Vrijheidsmaaltijden. Net als vorig jaar zal heel Amsterdam zondag samen eten en zo de Bevrijding vieren. Er wordt gegeten in parken, op pleinen en in huiskamers.

Meer dan 200 podia, instellingen en restaurants doen eraan mee. Ook daar zullen verhalen verteld worden. In de Industrieele Groote Club op de Dam bijvoorbeeld het verhaal van Wally van Hall, bankier van verzet. Hij verwisselde de schatkistpapieren ter waarde van 51 miljoen gulden uit de kluis van de Nederlandse Bank met vervalsingen en financierde daarmee het verzet.

    • Joël Broekaert