Het nieuwe briefje van vijf: nú bij je bank

Vanaf vandaag verstrekken banken in Europa een nieuw biljet van 5 euro. Het is het eerste nieuwe ontwerp sinds de invoering van de euro in 2002. Begin volgend jaar verschijnt het nieuwe Europa-tientje en daarna volgen de grotere coupures één voor één.

Waarom een nieuw ontwerp?

De vernieuwing is nodig vanwege de voortdurende strijd tegen valsemunters, zegt de Europese Centrale Bank. Gedetailleerde informatie over deze strijd wil de bank om veiligheidsredenen niet geven, wel dat er „aanzienlijke inspanningen” nodig zijn om steeds nieuwe technologieën te ontwikkelen. In de eerste helft van vorig jaar hebben banken 251.000 vervalste biljetten uit omloop genomen. Dat is 2 promille van het totaal aantal eurobiljetten. Geen bedreiging, vindt de ECB, maar om dat zo te houden is de nieuwe serie bankbiljetten met nieuwe echtheidskenmerken nodig.

Wie heeft het ontworpen?

De Duitser Reinhold Gerstetter. Op de biljetten staat de geschaakte Fenicische prinses Europa, zij werd volgens de Griekse mythologie door Zeus ontvoerd en verkracht. Die keuze wekte bij de bekendmaking enige verbazing. Maar volgens de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de oppergod Europa „verleid” en „meegenomen”. Romantisch en onschuldig. Zij is ook de naamgever van het continent, vandaar de keuze.

Waar worden de biljetten gedrukt?

De zeventien centrale banken van de eurozone zijn verantwoordelijk voor de productie van alle eurobiljetten, elk naar rato van de verdeelsleutel van de ECB. Het Nederlandse aandeel is 5 procent, maar De Nederlandsche Bank (DNB)heeft geen vijfjes laten drukken. DNB is met zeven andere kleinere centrale banken aan de beurt bij de introductie van het nieuwe tientje, volgend voorjaar. Op initiatief van DNB zullen zij dan deels fairtrade katoen gebruiken.

Komen er ook nieuwe munten met Willem-Alexander?

De munten zijn niet de verantwoordelijkheid van de ECB, maar van de eurolanden zelf. De Koninklijke Nederlandse Munt slaat de munt in opdracht van het ministerie van Financiën, waar een commissie eerst nog een ontwerper moet selecteren. Een woordvoerder van de Munt verwacht dat de productie begin volgend jaar kan beginnen. Momenteel worden er twintig miljoen twee-euromunten met een dubbelportret van Beatrix én Willem-Alexander in omloop gebracht.

    • Hanneke Chin-A-Fo