Hennep, ja, maar verder is hij toch netjes?

Mag een corporatie een huurder die hennep teelde dwingen van een rechtszaak af te zien? En mogen ze zijn naam aan andere corporaties geven?

De Zaak. Een alleenstaande man met kinderen gebruikt een huurwoning om hennep te telen. De politie neemt 110 planten in beslag – een slaapkamer was ingericht als kwekerij. De man en zijn kinderen gebruikten de woning verder niet, ze woonden elders. De woningcorporatie wil van het huurcontract af.

Wat staat er in het contract?

„Het is niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken.” De corporatie mag „bij ernstige verdenking” zonder toestemming van de huurder het huis controleren. Als er hennep wordt gekweekt wordt de huurovereenkomst beëindigd. Dat kan vrijwillig en onvrijwillig. De huurder krijgt de gelegenheid zelf op te zeggen. In dat geval wordt hij twee jaar uitgesloten van een nieuwe huurwoning. Weigert de huurder en komt het tot een rechtzaak, dan wordt de huurder vijf jaar uitgesloten van een volgende woning.

Dat geldt dan meteen voor álle woningcorporaties in zijn woonplaats. De corporaties, politie, energiebedrijf en het parket hebben afgesproken dat personalia van ‘hennephuurders’ worden gedeeld. Eenmaal uitgezet kunnen zij zich wel weer inschrijven als woningzoekende bij een corporatie. Maar zij kunnen dan twee (of vijf) jaar niet reageren op woningaanbod via woningnet.nl

Waar gaat deze zaak over? De corporatie wil binnen vijf dagen ontbinding van het huurcontract en de sleutels retour. De huurder wil niet op de zwarte lijst van de woningcorporaties komen. Het doorgeven van zijn naam vindt hij onrechtmatig. Als dat is gebeurd moet dat ongedaan worden gemaakt. Hij erkent met de hennepteelt een fout te hebben gemaakt, maar vindt uitzetting een te zware straf. Hij zegt geen stroom te hebben afgetapt of overlast te hebben veroorzaakt en altijd een nette huurder te zijn geweest. Verder meent hij als ‘schrijnend geval’ niet uitgesloten te mogen worden. Hij zegt zijn kinderen te willen ontvangen in het huurhuis.

Wat zegt de rechter? Over het rechtmatig opzeggen van het contract is geen twijfel. Schrijnend geval of niet: de huurder zat fout. Hij veroorzaakte onverantwoorde risico’s op brand, stank- en wateroverlast. Zelf verbleef hij er niet. Dus de eventuele gevolgen waren voor de buren. De man nam alle risico’s doelbewust – dus ook het verlies van het huurcontract.

Tegen de wachtperiode voor een nieuw contract heeft de rechter eveneens geen bezwaar. De corporatie heeft dat nodig om een geloofwaardig anti-hennepbeleid te kunnen voeren. Alleen mag die termijn niet langer zijn dan twee jaar. Een langere uitsluiting van vijf jaar, als het tot een rechtszaak komt, is „onjuist”. Een corporatie mag huurders niet bestraffen omdat ze toegang tot de rechter zoeken. Dat is een burgerrecht uit art. 6 van het Europese mensenrechtenverdrag.

De huurder krijgt ook gelijk in zijn bezwaar tegen het delen van zijn gegevens tussen corporaties. Hennepteelt is strafbaar. Als corporaties met elkaar uitwisselen wie er voortaan een paar jaar voor straf moet wachten, dan zijn dat strafbare persoonsgegevens. Daarvoor hebben de corporaties geen toestemming gevraagd of gekregen. De personalia van de huurder moeten daarom worden geschrapt. De huurder krijgt een wachttijd van twee jaar, bij alleen deze corporatie.

    • Folkert Jensma