Ezelachtige arrestaties

Was er sprake van overijverige dienders, handelden zij op basis van verkeerde instructies of hadden zij hun opdracht niet goed begrepen? Hoe het ook zij: de twee arrestaties die de politie dinsdag verrichtte op de Dam in Amsterdam, maakten een buitengewoon laakbare indruk.

Twee demonstranten liepen er met borden rond met daarop de teksten ‘Ik ben geen onderdaan’ en ‘Geen monarchie maar democratie’. Uitingen die, zoals burgemeester Van der Laan, korpschef, zelf zei, absoluut geen redenen konden zijn voor de aanhoudingen. Zeker niet in een stad waar, zoals dezelfde burgemeester gisteravond onderstreepte in het tv-programma Pauw & Witteman, de vrijheid van meningsuiting en van demonstratie „bijkans heilig” zijn.

En toch gebeurde het. Een van de demonstranten, de studente Joanna van der Hoek, overkwam het eerder dit jaar toen zij in Utrecht een stuk karton met de woorden ‘Weg met de monarchie, het is 2013’ omhooghield. Daar kwamen Kamervragen van en bij die gelegenheid beloofde minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) dat „alle vrijheden in de wet” ook bij de troonswisseling zouden gelden.

Niet dus. Van der Hoek werd dus voor de tweede maal ten onrechte gearresteerd, zodat er van ezelachtig optreden door de politie mag worden gesproken.

Een smet op een – bijna – vlekkeloos verlopen inhuldigingsdag. Mede dankzij diezelfde politie en een knappe organisatie vooraf.

De politie maakte het dinsdag nog erger door aanvankelijk glashard te ontkennen dat Joanna was gearresteerd. Pas toen tv-beelden dat onverbiddelijk aantoonden, volgde de erkenning, de vrijlating en de excuses aan de arrestanten.

Gisteravond voegde burgemeester Van der Laan, zowel boos om de gebeurtenis als de ophef erover, hier nog aan toe dat er sprake zou zijn geweest van „persoonsverwisseling”. Hoewel Van der Hoek en de andere demonstrant, Hans Maessen, campagneleider van het Nieuw Republikeins Genootschap, desgevraagd hun identiteit kenbaar maakten. Ook meende de burgemeester dat arrestaties „enkele minuten” plaatshadden voordat de nieuwe koning en koningin op het balkon van het Paleis op de Dam zouden verschijnen. Dat is aantoonbaar onjuist.

Het doet uitzien naar het feitenrelaas dat de Amsterdamse burgemeester voor volgende week in het vooruitzicht heeft gesteld. Bijvoorbeeld naar de rol van een zo te zien ‘stille’ agent die tot slot nog een bord uit de handen van de twee (2!) demonstranten griste. Hij zal met deze handeling niet als held de geschiedenis ingaan.

Koning Willem-Alexander legde deze dertigste april een eed af: „Ik zweer [..] dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezeten zal beschermen.”