Een roeimedaille is redelijk maakbaar

pagina 18-19