De Uitspraak: Mag een corporatie een huurder dwingen van een rechtszaak af te zien?

Mag een corporatie op hennepteelt betrapte huurders dwingen van een rechtszaak af te zien? Met commentaar van NJB medewerkers Toon Huydecoper, tot voor kort advocaat-generaal bij de Hoge Raad en de advocaten Anne Maren Langeloo uit Amsterdam en Hein Jan ter Meulen uit Best.

De Zaak. Een alleenstaande man met kinderen gebruikt zijn huurwoning om hennep te telen. De politie neemt 110 planten in beslag – een slaapkamer was ingericht als kwekerij. De man en zijn gezin gebruikten de woning verder niet. De woningcorporatie wil van het huurcontract af.

Wat staat er in het contract?

‘Het is niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken’. De corporatie mag ‘bij ernstige verdenking’ zonder toestemming van de huurder het huis controleren. Als er hennep wordt gekweekt wordt de huurovereenkomst beëindigd. Dat kan vrijwillig en onvrijwillig. De huurder krijgt de gelegenheid om zelf op te zeggen. Dan wordt hij daarna voor twee jaar uitgesloten van een nieuwe huurwoning. Weigert de huurder en komt er een rechtzaak van, dan wordt de huurder vijf jaar uitgesloten van een volgende woning.

Dat geldt dan meteen voor àlle woningcorporaties in zijn woonplaats. Tussen de corporaties, politie, energiebedrijf en het parket is een afspraak dat er personalia worden uitgewisseld van ‘hennephuurders’. Eénmaal uitgezet kunnen zij zich wel weer inschrijven als woningzoekende bij een corporatie. Maar zij kunnen dan twee (of vijf) jaar niet reageren op woningaanbod via woningnet.nl

Waar gaat deze zaak over? De corporatie wil binnen vijf dagen ontbinding van het huurcontract en de sleutels retour. De huurder wil niet op de zwarte lijst van de woningcorporaties komen. Het doorgeven van zijn naam vindt hij onrechtmatig. Als dat is gebeurd moet dat ongedaan worden gemaakt. Hij erkent met de hennepteelt een fout te hebben gemaakt, maar vindt uitzetting een te zware straf. Hij zegt geen stroom te hebben afgetapt of overlast te hebben veroorzaakt en altijd een nette huurder te zijn geweest. Verder meent hij als ‘schrijnend geval’ niet uitgesloten te mogen worden.

Wat zegt de rechter? Over het rechtmatig opzeggen van het contract is geen twijfel. De huurder zat fout. Hij nam onverantwoorde risico’s op brand, stank- en wateroverlast. Zelf verbleef hij er niet. Dus dat deed hij dan vooral de buren aan. De man nam alle risico’s doelbewust – dus ook op het verlies van het huurcontract.

Ook tegen een wachtperiode voor een nieuw contract heeft de rechter geen bezwaar. De corporatie heeft dat nodig om een geloofwaardig anti-hennep beleid te kunnen voeren. Alleen mag die termijn niet langer zijn dan twee jaar. Een langere uitsluiting van vijf jaar als het een rechtszaak wordt, is ‘onjuist’. Een corporatie mag huurders niet bestraffen omdat ze toegang tot de rechter zoeken. Dat is een burgerrecht uit art. 6 van het Europese mensenrechtenverdrag.

De huurder krijgt ook gelijk in zijn bezwaar tegen het uitwisselen van zijn persoonsgegevens tussen corporaties onderling. Hennepteelt is strafbaar. Als corporaties met elkaar uitwisselen wie er voortaan een paar jaar voor straf moet wachten, dan zijn dat strafbare persoonsgegevens. Daarvoor hebben de corporaties geen toestemming gevraag noch gekregen. De personalia van de huurder moeten daarom worden geschrapt. De huurder krijgt daarom een wachttijd van twee jaar, beperkt tot deze ene corporatie.

Lees de uitspraak (LJ BZ7896 ) hier

Reageren? Volledige naamsvermelding verplicht.