Correcties en aanvullingen

Rijksbegroting 1980 is 50,6 miljard euro

In de grafiek ‘Hoe Nederland veranderde’ (NRC Handelsblad, pagina 15) staat de Rijksbegroting 1980 nog vermeld in guldens. Omgerekend in euro’s is het bedrag 50,6 mld euro.