Alzheimer, zorg voor de omgeving

Met interesse volg ik de ontwikkelingen over het thema alzheimer. Het valt op dat de meeste aandacht gaat naar de ontwikkeling van eventuele medicijnen en de gewenste kostenbesparingen gedurende het ziekteproces. Veel minder komt aan bod wat de ziekte betekent voor de directe omgeving van de patiënt. Dit wordt bij al het onderzoek dat wordt gedaan vaak vergeten. Minister Schippers wil de samenleving een rol geven in het terugdringen van medische kosten. Wat betreft dementie is dat een onmogelijke zaak. Patiënten langer thuis houden lijkt kostenbesparend, maar veroorzaakt juist meer kosten. Uit alle plannen blijkt dat men totaal onderschat wat de zorg voor een alzheimerpatiënt inhoudt. Constant dezelfde vragen aanhoren, dag en nacht dwalen, agressie – het zijn maar een paar van de problemen waar een mantelzorger tegenaan loopt. De mantelzorgers hebben na die zorgperiode in veel gevallen zelf zorg nodig om er weer bovenop te komen. En dat kost ook weer geld. Over de intensieve zorg voor een alzheimerpatiënt heb ik het boek De Leugenboom geschreven, dat eind augustus verschijnt. Ik heb gezocht naar eventuele invloed van karakterstructuur op de ziekte, maar kan wat dat betreft niets bewijzen. Het boek geeft alleen weer welke ellende direct betrokkenen meemaken – tot gek wordens toe.

Hebrina Blok

Delden

    • Hebrina Blok