Problemen ontleden geeft me energie Kantine

„Zonder geld en de juiste connecties kom je in Afrika niet ver, dat besefte ik toen ik er studeerde en onderzoek deed. Alleen al het grote verschil tussen private en publieke scholen veroorzaakt discriminatie. In Nederland heeft bijna iedereen gelijke kansen en dat moeten we koesteren, ook nu er grote bezuinigingen dreigen. Hoe we dat kunnen doen, daar denk ik als bestuurskundige graag over mee.

„Zorg op maat vind ik daarbij heel belangrijk. Dat vergt goede samenwerking tussen overheid en publieke instanties. Mooi voorbeeld: de zogenoemde veiligheidshuizen waar gemeenten, zorginstellingen en justitie om de tafel zitten en een oplossing zoeken voor probleemgevallen. Dat lijkt duur en arbeidsintensief, maar het werkt goed en levert veel op.

„Ik krijg er energie van complexe problemen te ontleden en werk graag met anderen aan oplossingen. Een voorbeeld is de inzet van ME en politie bij voetbalwedstrijden: in hoeverre is er sprake van een publieke taak? Moeten supporters of clubs hieraan meebetalen? Hoe kan dat gerealiseerd worden? Valt een vernieling door een supporter in de stad nog onder ‘wedstrijd gerelateerd geweld’?

„Openbare orde en veiligheid vind ik heel interessant en uiteindelijk zou ik graag bij de AIVD werken. Maar op korte termijn wil ik vooral veel ervaring opdoen als beleidsmedewerker, projectleider of adviseur bij de overheid en dat kan op veel verschillende terreinen.”

Ben jij ook op zoek naar een baan en wil je jezelf graag pitchen? Of heb jij misschien de ideale baan voor Riëtte Engelen? Mail naar werk@nrc.nl

    • Adinda Akkermans